Vi använder vår juridiska kompetens till att förenkla, förklara och förbättra ditt beslutsfattande, vilket möjliggör att ditt företag kan fatta bättre beslut.


Sofia Edvardsen (fd Gunnarsson)

VD/Grundare, Affärsjurist
Utbildning: Jur. kand. Handelshögskolan Göteborgs Universitet och Ek. Mag i Strategisk Hantering av Intellektuellt Kapital vid Chalmers.

Mångårig erfarenhet av teknikbolag, startups, digitala tjänster och teknikskiften som jag fått i min roll som jurist på både myndighet, bolag, domstol i Göteborg och advokat vid advokatbyråerna Baker & McKenzie i Stockholm och London och Synch Advokat. För mer detaljerad information om min erfarenhet, se min LinkedIn profil.


Om Sharp Cookie Advisors

Sharp Cookie Advisors är juristbyrån för dig som vill fatta beslut. Vi strävar efter att vara den mest användarvänliga leverantören av affärsjuridiska tjänster till snabbväxande företag som värdesätter att arbeta i punktinsatser och idédiskussioner i små, effektiva team. Vi har mångårig erfarenhet av storbolag såväl som advokatbyrå som vi nu erbjuder till företagsvänliga villkor.

Vi förstår hur du tar dina digitala investeringar till nästa nivå (internet, mjukvara, digital media, molntjänster och mobila applikationer). Riskhanteringen får inte gå ut över förmågan till att växa, ökad konvertering av besöksströmmar och kundnöjdhet. Fråga oss om att starta företag, digital marknadsföring, growth hacking, sociala medier, e-handel, inklusive avtal, personuppgifter, regelefterlevnad för molntjänster, licenser, upphovsrätt till design och kod, delningsekonomi och ansvar för en elektronisk förmedlingstjänst m.m. (Vi kan även vanlig affärsjuridik.)

Om grundaren Sofia Edvardsen (fd Gunnarsson)
Erfaren affärsjurist med demonstrerad expertis inom affärsutveckling för ICT och media, analys och riskhantering, content marketing strategi, inklusive integritet, varumärken och domäner och kommersiella avtal på Internet. Jag har förtroende från kunder att hantera och guida dem igenom det föränderliga och komplexa landskapet av personuppgiftslagstiftning, regleringar, avgöranden och standards för att minimera risk och uppmuntra konvertering och konsumenters förtroende. 

Om du har frågor för ditt startup eller större företag hur du kan hantera din risk samtidigt som du bygger förtroende hos kund och en snabbväxande kundbas, kontakta mig. Jag hjälper både svenska och utländska kunder att välja rätt avtal som passar deras verksamhet, skydda deras immateriella rättigheter, skydda deras digitala investeringar i e-handel, marknadsplatser, annonsplatser, mobila applikationer och annan programvara, se efter grundarnas rättigheter genom aktieägaravtal samt hantera risk och optimera affärsnyttan genom korrekt tillämpning av hantering av personuppgifter. 

Efter att ha tagit examen från Handelshögskolan Göteborgs Universitet och Chalmers 2007, arbetade jag som trainee på Nokia Corp. i Helsingfors med IP strategi, anti-counterfeiting och mobila operativsystem. Under åren 2007 - 2009 arbetade jag som affärsjurist för Chalmers Teknisk Fysik, Sahlgrenska Science Park och Göteborgs Universitet där jag bistod med allround affärsjuridisk kunskap till startups och små och medelstora företag. Det kunde handla om allt från leda komplexa samarbeten mellan akademin och industrin, förhandla licensavtal för startup, bistå i M&A vid exit av ett startup, granska tekniköverföringsavtal och sekretessavtal, bistå ledningen i mellanstora företag med att ta fram IP strategi. Jag arbetade som bolagsjurist för ett dussintals företag och tillhandahöll kvalificerade juridiska tjänster till en bråkdel av priset. 

2009 gjorde jag tingstjänstgöring vid Göteborgs tingsrätt där jag vidareutbildade mig till notarie och bistod domare med analys, administration och upprättande av olika handlingar, beslut och avgöranden inom ekonomiska tvister, familjerätt, ekonomisk brottslighet, upphovsrättsliga brott och brottmål. Jag höll mina egna förhandlingar inom konkurs, mindre allvarliga trafikbrott och parkeringsmål, samt tvister mellan företag och privatpersoner rörande mindre belopp. 

De senaste fem åren har jag arbetat på advokatbyrå i Stockholm. Under åren 2011 till 2014 arbetade jag som biträdande jurist och sedermera advokat vid Baker & McKenzie Advokatbyrå där jag hanterade kommersiella avtal, varumärken, upphovsrätt, internet juridik, e-handel, M&A, bolagsrätt och offentlig upphandling. Jag har erfarenhet av att projektleda större juridiska projekt t.ex. inför produktlanseringar inom Norden, EU, norra Afrika, Sydost Asien och Sydamerika. 

Under perioden 2014 - 2015 arbetade jag som affärsområdeschef för Synch Advokat där jag ledde ett större projekt som gick ut på att ta fram en affärsmodell för att erbjuda affärsjuridiska tjänster via en webbportal. Jag arbetade även som advokat och rådgav startups till större företag inom internet juridik, e-handel, personuppgifter och kommersiella avtal. Mitt teams ansträngingar resulterade i två nomineringar i branschorganet The Lawyer för "Best Use of Digital Client Facing Media" och "Best Blended Delivery Model".

I juli 2015 öppnade jag min egen verksamhet, där jag bistår snabbväxande företag med affärsjuridisk rådgivning. 

Utöver min juristbyrå, driver jag en blogg om vardagsjuridik för företag som på en rakt och trevligt sätt ger tips om hur företagare kan driva sin verksamhet med mindre risk och mer tid åt affärerna. Med min partner driver jag även ett legaltech startup som inom kort kommer att förändra hur juridiska tjänster presenteras, utvärderas och används.

Vid sidan av arbetet, har jag och min sambo en hund och vi gillar att utvärdera ny teknik och letar efter nya spännande affärsidéer att förverkliga. Löpning, konst, illustration, marknadsföring och fotografering är stora intressen och förgyller min fritid.

Vår historia a.k.a. Founder Story

Jag har turen att vara uppväxt i ett varmt och engagerat hem där devisen är att ”man ska vara sin egen förebild”. Till det är jag född i Borås en stad i västra Sverige som utmärker sig för sin entreprenörsanda som vänt textilkris till framgång inom design och e-handel.

Att växa upp med ett familjeföretag har inneburit en delaktighet från tidig ålder i samtal vid köksbordet och i sommarstugan som kretsat kring att vidareutveckla det som var bra, att ta hand om kundrelationer och att förbättra det som fungerade mindre bra. Jag ler än i dag när jag tänker på morfars ord apropå bra företagande: ”Det viktigaste är att man måste kunna ta ett beslut (på det underlag som finns här idag). Om det senare visar sig att det var fel beslut, ja, då tar man ett nytt beslut.”

Entreprenörsandan tog mig via juristlinjen till Chalmers där jag utbildade mig i entreprenörskap inom IT, telekom och online och vidare ut i världen för arbete som jurist på teknikdrivna bolag, inom startup scenen i Göteborg och senare som advokat vid advokatbyrå i London och i Stockholm. Jag har haft stor hjälp och glädje av att få arbeta med många härliga människor, kunder, kollegor så väl som motparter.

Under mina dryga åtta år inom juristbranschen har jag stundtals förundrats över vilken svag position kunden typiskt sett har. Jag har sett kunder som efter ett första möte väljer att inte söka fortsatt stöd eftersom vi jurister pratade förbi kunden, eller på grund av att vi gav intrycket av att kundens lösning var för komplicerad eller ogenomtänkt. I vissa fall valde kunden bort oss för att vi tvärtom höll med den fina kunden för att få dennes affär, eller så tog kunden inte intryck av vår fina lokal eller vår inledande 15 minuters pitch om vilka kunniga jurister vi var.

En annan kundgrupp som inte får tillräckligt stöd idag är det stora antal av potentiella kunder på små och mellanstora företag som aktivt letar efter stöd på internet, diskussionsforum eller genom nätverk, men som inte på ett enkelt sätt kan hittar sin matchning med jurist till bra villkor.

Dessa upplevelser gör mig ledsen. Det ska inte vara svårt att ta professionellt stöd till bra villkor och ha en effektiv och trevlig arbetsrelation med en expertkonsult. Under sommaren har jag gått tillbaka till mina förebilder i ansvarsfullt och bra företagande som familjeföretaget till vänner vid grundarledda bolag som är ledande på sin marknad, lyssnat och utifrån dessa samtal tagit fram ramarna för denna verksamhet. Jag väljer nu att bygga en konsultverksamhet inifrån och ut efter principerna om kundvärde, integritet och framsynthet för att se till att aldrig göra en kund besviken genom att agera förmer. Det här är juristbyrån för de som vill ta ett beslut.

Det är därför jag har startat Sharp Cookie Advisors och bygger stolt vidare på en familjetradition att företagande är personligt.

Välkommen in i familjen!

signatur