Kontakta oss

Vi hjälper investerare med scouting och juridisk analys av teknikens due diligence av målföretag, integration efter fusion, supportföretagsgrupp och portföljbolag.

Vårt juristteam hjälper entreprenörer i teknikföretag i alla led, från "idé" till kapitaliserings- och tillväxtstadier. Vi upprätthåller ett nätverk av investerare och ger support för förhandlingsprocessen med dem. Detta inkluderar utvärdering av investeringsavtal (term sheets, aktieköpsavtal), optimering av affärsplaner, förhandling om investering eller förvärv, kapitalökning och dokumentation för kapitalanskaffning.

Exempel på tjänster nedan - kontakta oss för att diskutera dina behov

Kapitalanskaffning

För att utveckla och göra ditt företag mer attraktivt för investerare erbjuder vi ett brett stöd inom affärsrätt. Innan vi inleder diskussionen med investerarna kommer vi att stärka och utveckla kvaliteten på affärsplanen och de rättsliga förutsättningarna. Målet är att skapa verkligt värde som kommer att överföras till en god värdering, relevanta villkor och rätt intresse från rätt investerare. Vi hjälper säljare genom hela processen – från fasen Lager & Utveckling där vi kommer att utföra due diligence, Presentation & Förhandling till fasen av Post Merger Integration (PMI).

Köpa eller sälja företag

Vi hjälper både köpare och säljare av företag oavsett om det är strukturerat som ett aktieköp eller tillgångsköp (inkråmsöverlåtelse). Vi är särskilt kunniga om var målbolaget har tekniktillgångar eller är verksamt på en digital marknad. Vår affärsmodell är anpassad för omfattningen av dina behov – från förbetalning av en arvodessumma (retainer) som vi kan dra av vårt arbete med reducerade priser för förhandlingar, till prisuppskattningar eller fasta avgifter för mer definierade uppdrag som due diligence eller granskningar av aktieköpsavtal.

Starta ett företag

Vi hjälper dig att spara både tid och pengar för att starta ditt företag på ett så effektivt sätt som möjligt, baserat på dina behov och affärsmål.

Övrigt

Main service categories

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram