Kontakta oss

Tjänster

Affärs- och verksamhetsstöd

Vi har stor förståelse för ditt företag och fokuserar på ett långsiktigt samarbete. Vi kan affärsjuridik och tar hand om alla aspekter som du har satt prioriteringar för. Vi ger dig tydliga affärsjuridiska avtal som är skräddarsydda efter dina affärsbehov, som hjälper dig att förhandla om de avgörande avtalen till exempel IT-tjänster, Cloud Computing, SaaS-tjänster, Allmänna försäljningsvillkor, Joint Venture-avtal och Outsourcingavtal. Vårt team av affärsjurister stöttar ditt företag i alla aspekter av företagslivet och affärsjuridik, vare sig det är att förbereda juridiska dokument för startups, grundaravtal, investerarförhandlingar och utarbetande av andra företagskontrakt. Läs mer & exempel på tjänster

Förhandling, term sheet, LOI och NDA

När du tar hand om din försäljningsprocess och förhandlingar hjälper vi dig hela vägen och driver processen ur en kommersiell synvinkel. Vårt mål är att ge dig det erbjudande du vill ha på kortast möjliga tid. Vi gillar inte att slösa bort tid - vare sig vår egen eller din - med för stort fokus på mindre frågor utan affärsvärde. Beroende på typ av transaktion eller affär kan vi erbjuda… Läs mer & exempel på tjänster

Granskning och second opinion

Våra erfarna affärsjurister kan hjälpa dig att granska era interna mallar och förslag från andra parter, så att du inte missar några okända element och garanterat skyddar dina affärsintressen. Vi kan affärsjuridik och är erfarna i de flesta affärsjuridiska avtal, från de mer standardiserade avtalen som sekretessavtal, konsultavtal, personuppgiftsbiträdesavtal till de mer komplexa och skräddarsydda avtalen som investeringsavtal, återförsäljaravtal och olika typer av kundavtal. Beroende på dina behov och preferenser… Läs mer & exempel på tjänster

Dataskydd och GDPR

Vi har en djup förståelse för hur GDPRs krav ska anpassas till ditt företags processer och verksamhet. Vårt team tillhandahåller juridisk rådgivning och best practice om GDPR strukturerad kring våra tjänster för dataskydd som bl.a. omfattar GAP-analys, verkställighetsåtgärder, hantering av dataintrång, riskbedömningar och Schrems II-råd samt DSO-som-tjänst. Låt oss samarbeta för att identifiera luckor i dina processer och bedöma risker och skapa praktiska strategier som passar din budget samt prioritera de risker som har störst effekt. Läs mer & exempel på tjänster

Cybersäkerhet och NIS2

Utmärkt cybersäkerhet: Dyk djupt in i NIS2-efterlevnad med vår noggranna Gap Analysis och ge din styrelse möjlighet att skräddarsy NIS2-utbildning. Skydda din enhet med praktisk expertis. Läs mer & exempel på tjänster

GDPR-projekt, integritetsprogram och gapanalys

Hantera din regelefterlevnad genom att välja en juridisk partner som förstår hur du använder personuppgifter i din verksamhet. Du kommer att dra nytta av vår tydliga kommunikation och riskbaserade råd skräddarsydda för dina affärsbehov, kultur och resurser. Läs mer & exempel på tjänster

Riskbedömningar och juridiskt operativt stöd

Vi kan hjälpa dig att upprätta processer för att utföra de olika bedömningarna enligt GDPR och ge strategisk och juridisk rådgivning kring de dataskyddsfrågor som kan uppstå i er dagliga verksamhet. Läs mer & exempel på tjänster

Tillsynsärenden och hantering av dataintrång

Vi har lång erfarenhet av att leda flera högprofilerade klienters tillsynsärenden från Integritetsskyddsmyndigheten och kan hjälpa dig att agera självsäkert i en tillsyn. Vi erbjuder våra tjänster baserat på våra timpriser och är öppna för att erbjuda volymbaserad prissättning eller förbetalning av en arvodessumma (retainer) som vi kan dra av vårt arbete från för längre uppdrag beroende på dina behov och preferenser. Läs mer & exempel på tjänster

Innovation, IP, AI och FoU

Låt våra experter på immateriella rättigheter hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om hur du kan skydda din forskning och innovation inom life science, teknik, programvara och AI. Korrekt skydd och positionering av tillgångarna är avgörande för att säkra finansiering, samarbeten och framgångsrik kommersialisering. Kunder vänder sig till oss för strategisk rådgivning i de tidiga stadierna av hur de ska positionera sin innovation för maximala möjligheter. Vår rådgivning bygger på vår kunskap och erfarenhet av investeringar och go-to-market strategier och vi ger kreativa och praktiska råd för att nå dessa mål. Läs mer & exempel på tjänster

Artificiell intelligens (AI)

Vi hjälper organisationer att maximera dess användning av artificiell intelligens (AI). Vi ger råd till akademi, leverantörer av AI och inköpare av AI-lösningar, och vi vet vad som krävs för att göra ett framgångsrikt projekt. Läs mer om våra juridiska tjänster inom AI-området. Läs mer & exempel på tjänster

Immateriella rättigheter

Skydda dina tillgångar för att kommersialisera dem. Vi kan göra just det - skapa ett optimalt skydd för att både skydda och positionera dina tillgångar för intäktsgenerering. Läs mer & exempel på tjänster

Innovationsstöd

Optimera din innovations framgång genom att välja oss som din juridiska partner. Vi är kunniga i innovationssystemet, affärsmodeller och kan därför ge dig praktisk och kreativ juridisk rådgivning. Läs mer & exempel på tjänster

Ny och framväxande teknik

Låt oss hjälpa dig navigera i hur du bäst använder den nya och framväxande tekniken. Vårt team av jurister är kunniga och har erfarenhet av att lösa morgondagens juridiska frågor idag. Oavsett om ditt företag kommersialiserar artificiell intelligens, Internet of Things (IoT), 3D-utskrift, nanoteknik, social networking, nästa generations robotteknik är vi här för att hjälpa till. Var proaktiv och hantera affärsfrågorna med kritiska juridiska konsekvenser: • Hur du kan använda… Läs mer & exempel på tjänster

Internetjuridik, e-handel och marknadsföring

Marknaden för internetjuridik, e-handel och marknadsföring har vuxit snabbt under det senaste decenniet. Företag har blivit alltmer beroende av sina webbplatser för att nå sina målgrupper och har kämpat för att hålla jämna steg med de juridiska konsekvenserna av att göra affärer online. Våra erfarna jurister kan hjälpa dig med de juridiska konsekvenserna av den nya teknologin, inklusive användaravtal för e-handel och sekretesspolicy, online-konsumentavtal, säkerhetsöverträdelser, spam och oönskad e-postmarknadsföring. Läs mer & exempel på tjänster

Användarvillkor, sekretesspolicy och domäner

Om du inte har lämpliga användarvillkor, sekretesspolicy och domännamn kan du utsättas för dyra rättsliga förfaranden. Brist på korrekta avtal och policys kan också innebära att du inte får arbeta i branscher som finansiering (fintech), juridiska verktyg (legal tech) eller molntjänster (cloud-as-a-service), skolmiljö (edtech) eller få ett kortinlösenavtal med din bank (om du är en e-handelsaktör). Vi förstår användarupplevelse online, sökmotoroptimering och omvandling av besökarflöden och bistår dig gärna med… Läs mer & exempel på tjänster

Onlinemarknadsföring och e-integritet

För den digitala marknadsföringsindustrin blir regleringsmiljön allt mer komplex. Med lagstiftning från länder utanför Europa som påverkar alla onlineföretag och annonsinnehåll måste du hålla dig uppdaterad och närma dig juridiska frågor för ditt företag med rätt råd. Vårt expertteam använder sig av ett brett utbud av färdigheter inom flera områden för att ge skräddarsydda råd för onlinemarknadsföring och e-integritetsfrågor. Läs mer & exempel på tjänster

Investerare, ägare och bolagsstyrning

Vi hjälper investerare med scouting och juridisk analys av teknikens due diligence av målföretag, integration efter fusion, supportföretagsgrupp och portföljbolag. Vårt juristteam hjälper entreprenörer i teknikföretag i alla led, från "idé" till kapitaliserings- och tillväxtstadier. Vi upprätthåller ett nätverk av investerare och ger support för förhandlingsprocessen med dem. Detta inkluderar utvärdering av investeringsavtal (term sheets, aktieköpsavtal), optimering av affärsplaner, förhandling om investering eller förvärv, kapitalökning och dokumentation för kapitalanskaffning. Läs mer & exempel på tjänster

Kapitalanskaffning

För att utveckla och göra ditt företag mer attraktivt för investerare erbjuder vi ett brett stöd inom affärsrätt. Innan vi inleder diskussionen med investerarna kommer vi att stärka och utveckla kvaliteten på affärsplanen och de rättsliga förutsättningarna. Målet är att skapa verkligt värde som kommer att överföras till en god värdering, relevanta villkor och rätt intresse från rätt investerare. Vi hjälper säljare genom hela processen – från fasen Lager &… Läs mer & exempel på tjänster

Köpa eller sälja företag

Vi hjälper både köpare och säljare av företag oavsett om det är strukturerat som ett aktieköp eller tillgångsköp (inkråmsöverlåtelse). Vi är särskilt kunniga om var målbolaget har tekniktillgångar eller är verksamt på en digital marknad. Vår affärsmodell är anpassad för omfattningen av dina behov – från förbetalning av en arvodessumma (retainer) som vi kan dra av vårt arbete med reducerade priser för förhandlingar, till prisuppskattningar eller fasta avgifter för mer… Läs mer & exempel på tjänster

Starta ett företag

Vi hjälper dig att spara både tid och pengar för att starta ditt företag på ett så effektivt sätt som möjligt, baserat på dina behov och affärsmål. Läs mer & exempel på tjänster

Programvara, SaaS och molntjänster

Vi kan hjälpa dig med riskbedömningar, att ge en balanserad syn och handlingsinriktad rådgivning kring de olika juridiska frågor du kan ha när du utvecklar eller implementerar moln-, SaaS- och mjukvaruprodukter. Läs mer & exempel på tjänster

IT-tjänster och SLA

Låt oss hjälpa dig att granska, förbättra och / eller utarbeta dina avtal för de IT-tjänster du levererar som leverantör eller de tjänster du köper som kund. Vi har lång erfarenhet av att granska, utarbeta och förhandla om en mängd olika avtal inom IT-domänen. Kunder vänder sig till oss för att få våra praktiska, insiktsfulla och kreativa råd om hur man bäst levererar och köper IT-tjänster. Nedan hittar du några… Läs mer & exempel på tjänster

Molntjänster

Vi har lång erfarenhet av att ge råd till Cloud Service Providers (CSP) i en rad branscher när det gäller att skapa deras optimala affärsmodell och juridiska struktur för deras molntjänstavtal. Om du köper molntjänster har vi täckt dig med do's och don'ts när du utvärderar, förhandlar och hanterar dina CSP:er och molnkontrakt. Med vår expertis inom dataskydd och regulatorisk rådgivning ger vi råd till både CSP:er och köpare av… Läs mer & exempel på tjänster

Programvara

Vi är experter på en rad olika programvaruavtal och villkor ur både leverantörens och köparens perspektiv. Din affärsmodell avgör hur du ska strukturera och balansera avtalet och det är en utgångspunkt för vårt arbete. Juridiska frågor att hantera: Leverantörernas intresse av att skydda programvaran, API:er, algoritmer och derivatverk Leverantörernas intresse av att bygga sitt kodbibliotek kontra köparnas intresse för att få kontroll över dess resultat Ansvar för säkerhetskopiering och konfigurationer… Läs mer & exempel på tjänster

SaaS

Vi har lång erfarenhet av att ge råd till SaaS-leverantörer och köpare av SaaS-tjänster och molntjänster inom en rad branscher. Kunderna uppskattar vår insiktsfulla och praktiska rådgivning och djupgående kunskap om molntjänster. Läs mer & exempel på tjänster

Upphandling och outsourcing

Vi kan hjälpa dig med att upphandla standardtjänster samt outsourca viktiga affärsprocesser. Läs mer & exempel på tjänster

Outsourcing

Ta itu med de centrala affärsfrågorna när du outsourcar en företagsspecifik process eller tjänst. Att vara kunniga i olika IT-affärsmodeller våra kunder uppskattar vår on point och direkt rådgivning som förenklar outsourcingprocessen. Läs mer & exempel på tjänster

Upphandling

Driv en effektiv upphandlingsprocess när du köper en standardtjänst. Du kan lita på oss under hela processen, från den första analysen av affärskrav och rättsliga krav till förhandlingar om kontrakten. Läs mer & exempel på tjänster

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram