Kontakta oss

Mission, vision, värderingar & grundares berättelse

Vår grund

Förklara, förenkla och förbättra
Med ett djupt intresse för juridik, teknik och affärsstrategi engagerar vi oss passionerat i att förstå och förklara allt från grundläggande juridiska begrepp i ett verkligt affärssammanhang – till världens framväxande juridiska regleringslandskap för teknik.
För att ge våra kunder morgondagens lösningar idag

Varför vi gör det vi gör

Hur kommer morgondagens utmaningar och regleringslandskap för framväxande teknik att påverka verksamheten idag? Vad bör göras på kort sikt för att positionera industrin på lång sikt med tanke på vilka regler som då kommer att gälla?

Vi strävar efter att ta reda på det nu och presentera våra kunder med proaktiva och framtidssäkrade råd idag (eller snarare igår).

Belöningen för den proaktiva juridiska rådgivaren är stor – våra kunders vilda förväntningar på vad som är möjligt och äkta lojalitet.

Grundarens berättelse

Jag heter Sofia och jag har varit nordisk affärsjurist i sedan 2006. Jag har alltid varit nyfiken på att lära mig och lyssna på andra och haft en kreativ ådra som kom att blomstra ut som jurist. Varför är det, frågar du? Hur kunde studier i juridik inspirera till kreativitet? Läs vidare så berättar jag.

Min berättelse börjar i Borås, en stad i västra Sverige som sticker ut för sin entreprenörsanda som gjorde textilkrisen på 1970-talet till modern framgång inom design och e-handel. Att växa upp med ett familjeföretag (fastigheter) fokuserade många samtal runt köksbordet och på sommarstugan på att utveckla det som var bra, ta hand om kundrelationer och förbättra det som fungerade mindre bra. Jag har fantastiska minnen som tänker på min morfars ord om goda affärer:

”Det viktigaste är att fatta ett beslut (baserat på vad som är känt). Om det senare visar sig att det var fel beslut, då, ta ett nytt beslut om bättre information.”

Varför valde jag då att läsa juridik? Med tanke på det kunde ett rimligt val med min familjebakgrund ha varit att studera affärer eller finans och gå in i näringslivet tidigare än jag gjorde. Jag valde juridiken och jag väljer fortfarande att utöva juristyrket varje dag, för att hjälpa beslutsfattare att förbättra sin verksamhet, låta dem skapa bättre produkter för sina kunder, vilket innebär en bättre företagskultur och ett samhälle som utvecklas i positiv riktning. Jag motiverades vid juristlinjen att vara den person som förklarade lösningarna på vanliga affärsfrågor, särskilt eftersom lagen presenterades ur ett särskilt analytiskt, inåtblickande och problematiskt perspektiv. Jag hittade min passion tidigt - affärsjuridik och teknikrätt. Jag blev fascinerad av de stora möjligheterna att forma och påverka affärer och den vardagliga situationen för företag som tar ett praktiskt och kreativt synsätt på att tillämpa affärsjuridik. En skarp kontrast till de juridiska detaljerna för t.ex. fastigheter, offentlig förvaltningslag eller de mer avskräckande områdena inom juridiken som straffrätt.

Min entreprenörsanda tog mig genom juridiken till Chalmers Tekniska Högskola, där jag tog en Magisterexamen i Entreprenörskap inom IT och kommunikation. Efter att ha slutat i toppen av min årsklass fick jag en möjlighet som trainee och bolagsjurist på Nokia Inc. Medan jag var i Nokias globala huvudkontor i Helsingfors, Finland, stötte jag på ett globalt och kreativt tänkesätt som var mycket inspirerande. Att arbeta tillsammans med ingenjörer, utvecklare, affärsutvecklare och dataanalytiker var en fantastisk upplevelse. Jag hade turen att arbeta med flera högpresterande kvinnliga ledare (Lucy, Kaisu, Catherine) inom området global immaterialrätt och dataskydd.

Tillbaka på jobbet i Sverige fortsatte jag att hjälpa beslutsfattare i teknikdrivna företag. Under åren 2007 - 2009 arbetade jag som bolagsjurist för Chalmers Tekniska Högskola, Sahlgrenska Science Park och Göteborgs Universitet. Jag gav juridisk rådgivning till forskarna, deras teknik startups, joint ventures mellan akademi, industri och staten. Det var allt från att leda komplexa samarbeten mellan den akademiska världen och industrin, förhandla om licensavtal för life science eller nanoteknik, hantera M&A vid försäljning av teknikföretag och forskningsprojekt, granska olika tekniköverföringsavtal och företagsavtal och hjälpa ledningen av små och medelstora företag att utveckla sin IP-strategi.

2009 var jag tingstjänstnotarie vid Göteborgs tingsrätt, där jag vidareutbildade mig som notarie och hjälpte domare med analys, administration och beredning av olika handlingar, beslut och avgöranden i ekonomiska tvister, familjerätt, ekonomisk brottslighet, upphovsrättsintrång. och brottmål. Jag höll mina egna förhandlingar i konkurs, trafikbrott och parkeringsärenden, samt konsumentrelaterade tvister mellan företag och privatpersoner.

Sedan flyttade jag till Stockholm och arbetade som biträdande jurist och senare Advokat på Baker McKenzies internationella advokatbyrå. Min praxis fokuserade på kommersiella avtal, upphovsrätt, internetjuridik och e-handel. Jag rådgav även inom M&A och offentlig upphandling. Mitt arbete för kunder inom online media lät mig bygga mitt internationella nätverk samtidigt som jag startar och hanterade globala lanseringar och uppskalningar av olika SaaS- och onlineklassificeringskoncept i Norden, EU, norra Afrika, Sydostasien och Sydamerika.

Under 2014 - 2015 arbetade jag som Advokat och affärsområdeschef för Synch Advokat, där jag ledde ett stort projekt som innebar att utveckla en affärsmodell för att erbjuda affärsjuridiska tjänster via en webbportal. Jag arbetade också som advokat och rådgav nystartade företag till större företag inom internetjuridik, e-handel, dataskydd och kommersiella avtal. Min grupps ansträngningar resulterade i två nomineringar i den Europeiska branschorganisationen The Lawyer för "Best Use of Digital Client Facing Media" och "Best Blended Delivery Model".

Under mina många år i juristbranschen har jag reflekterat över den ganska svaga position som kunden ofta har. Jag har sett klienter som efter ett första möte väljer att inte söka fortsatt stöd när advokaterna talade över klientens huvud eller för att de fick intrycket att klientens lösning var för komplex eller dålig. En annan grupp kunder som inte får tillräckligt med support idag är ett stort antal företagare och anställda i små till medelstora företag som aktivt söker support på Internet, diskussionsforum eller via affärsnätverk men inte kan hitta deras matchning med en förnuftig, problemfri jurist på rimliga villkor.

Kunderna önskar och har behov av att prioritera bland alla nödvändiga beslut. Kunderna värderar pragmatiska, insiktsfulla råd som de kan agera på. Det borde inte vara svårt att få professionellt stöd på rimliga villkor och ha ett effektivt och trevligt samarbete med en expertkonsult. Under sommaren 2015, när jag startade denna resa, vände jag mig till förebilder av ansvarsfulla och goda företagare, som familjeföretaget och vänner som leder stora företag, lyssnade och, baserat på dessa diskussioner, utvecklade ramen för denna satsning. Jag valde att bygga ett konsultföretag inifrån och ut som styrs av principerna om kundvärde, integritet och proaktivitet.

Min utgångspunkt är hur vi kan förbättra affärer idag genom att dekonstruera morgondagens nya juridiska och tekniska regleringar. Erfarenheten jag tar med mig är hur andra beslutsfattare lyckats hantera sina viktigaste affärsfrågor - oavsett om det samlar in kapital för en AI-startup, tar in en second opinion om ett aktuellt ärende om dataskydd, lanserar en SaaS-produkt eller en molntjänstleverantör som tillhandahåller hybridmolntjänster.

Juristbyrån Sharp Cookie Advisors föddes från min strävan att ge relevanta och handlingsråd som ännu inte fanns.

Välkommen till vår resa!

Sofia Edvardsen

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram