Contact us

Vi kan hjälpa dig med att upphandla standardtjänster samt outsourca viktiga affärsprocesser.

Service examples below - contact us to discuss your needs

Outsourcing

Ta itu med de centrala affärsfrågorna när du outsourcar en företagsspecifik process eller tjänst. Att vara kunniga i olika IT-affärsmodeller våra kunder uppskattar vår on point och direkt rådgivning som förenklar outsourcingprocessen.

Upphandling

Driv en effektiv upphandlingsprocess när du köper en standardtjänst. Du kan lita på oss under hela processen, från den första analysen av affärskrav och rättsliga krav till förhandlingar om kontrakten.

Main service categories

Let's get in touch

No obligations for the first contact; clear costs; confirmation before billing starts and often fixed prices.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram