Kontakta oss

Media och publicering

Vår verksamhet kombinerar kommersiell media- och immaterialrättsexpertis med marknadsledande kompetens inom big data- och dataskydd.

Våra jurister ger råd inom digitala medier, interaktivt innehåll, utnyttjande av underhållningsfastigheter, VR-spel, reklam, sponsring och godkännande, dataskydd och e-integritet samt reglering av innehåll och tjänster.

Anmärkningsvärda höjdpunkter:

  • Vi ger råd till en internationell medie- och publiceringsgrupp i att förhandla om licenser och upphandla SaaS-tjänster för deras IT-säkerhetsfunktioner och koncernomfattande IT-system.
  • Vårt team av jurister har rådgivit dataskyddsombudet och den högsta ledningen för ett internationellt mediehus i utvecklingen av deras dataskyddsefterlevnadsfunktion. Vi ger strategisk rådgivning samt råd om transaktioner i digitala företag,
  • Vi rådgav ett film- och TV-produktionsbolag kring utveckling och lansering av deras streamingplattform, mobilapplikation med tillhörande dataskyddsfrågor.
  • Vårt team av jurister ger råd till en nyhetsutgivare i verkställighetsåtgärder från Integritetsskyddsmyndigheten.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram