Kontakta oss

Molninfrastruktur

Tillsammans med våra Cloud & Infrastructure-kunder sätter vi branschstandarder. Vi är lösningsdrivna och ger pragmatisk och kreativ rådgivning inom allt som har med molntjänster och IT-infrastruktur att göra. Med vår expertis inom mjukvara, förhandlingar, dataskydd och regelverk ger vi råd till både CSP:er och köpare av molntjänster i riskbedömningar av molnlösningar.

Cloud Service Providers (CSPs) vänder sig till oss i en rad branscher för att skapa sin optimala affärsmodell och juridiska struktur för sina molntjänstavtal. Om du är molntjänstleverantör till den offentliga sektorn eller till en hårt reglerad marknad (t.ex. fintech, hälsa eller säkerhet) vet vi hur du utför de riskbedömningar som krävs, fastställer lämpliga krav och framgångsrikt förhandlar om de nödvändiga avtalen.

Anmärkningsvärda höjdpunkter:

  • Vårt team av jurister har rådgivit en global outsourcingpartner inom offentliga upphandlingar av kritiska IaaS- och SaaS-tjänster. Vi gav också löpande stöd i avtalshanteringsfrågor.
  • Vi rådgav en internationell infrastruktur- och molntjänstleverantör i utvecklingen av deras olika molntjänster till den strikt reglerade EU-marknaden. Med våra råd kan de erbjuda molnerbjudanden (IaaS, PaaS och SaaS) till aktörer inom offentlig sektor, hälso- och sjukvård samt bank- och fintech-sektorn.
  • Vi ger råd till en europeisk leverantör av datakommunikation och datacenter i dess granskningar av dataskyddsefterlevnad av dess molnbaserade tjänsteerbjudanden och tillhörande tjänster.
  • Vi fungerar som dataskyddsombud enligt GDPR för en global listad moln- och infrastruktureverantör.
  • Vårt team rådgav en global molntjänstleverantör i förhandlingarna om en hybridmolnmiljö av både privat moln och lokal installation inom banksektorn och samarbetade med Finansinspektionen.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram