Vi gör ert jobb lättare - vi kan hjälpa er i investeringar i digitala teknikbolag, förmedla kontakt och bistå med att definiera, stötta och/eller leda era juridiska projekt. 

Vi är stolta att ha fått stämpeln "teknikvänlig juristbyrå" efter vår grundares arbete med ledande entreprenörer, affärsänglar och deras rådgivare i många år. Vi kan hjälpa er med era digitala investeringar (internet, mjukvara, digital media, molntjänster och mobila applikationer) med att planera i förväg, hantera risker utan att låta riskhantering gå utöver teknikbolagens förmåga till att växa, ökad konvertering av besöksströmmar och kundnöjdhet.

För den vana inköparen av juridiska tjänster kan vi bistå med att upphandla, leda och verkställa juridiska projekt på internationell såväl som på internationell basis. För våra kunder har vi sedan länge skapat mervärde genom att bistå dem med vår "insider" kunskap om affärsjurister kostnadsmodell och förhandlat fördelaktiga arvoden för juridiska leverantörer. 

Kompetensområden

Scouting och analys av techbolag
Vi har ett starkt nätverk inom startups och större grundarledda företag inom huvudsakligen ICT och media. Vi har ett samarbete med utvalda investerare, affärsänglar och rådgivare i Sverige och i San Francisco och erfarenhet av vad som är kännetecken på värdefulla bolag att investera i. Vi kan förmedla kontakt med grundare.

Stötta era portföljbolag med bolagsjuristtjänster
Många företag har inte sin egen bolagsjurist men ändå behöver löpande stöd av en affärsjurist. Av denna anledning kan vi bistå era företag i det dagliga juridiska arbetet och hantera större projekt.

Vi kan hjälpa era företag med:

 1. Hantera löpande bolagsrättslig juridik (administration av styrelsearbete m.m)
 2. Ta fram förslag på kontrakt och sköta avtalsförhandlingar
 3. Contract Management - eller hur du kan öka avkastningen på ert juridiska affärsområde
 4. Grundläggande arbetsrätt
 5. Immaterialrättsligt skydd
 6. med mera

Vänligen kontakta oss för mer information och för att få din offert.

Projektleda IP strategi (grund) för portföljbolag och/eller kommande investeringar
En IP-strategi är en central del i ditt företags affärsstrategi. Den anger hur företaget bäst positionerar sig för att vinna fördelar mot bakgrund av det tekniska landskapet, hur konkurrensen ser ut och hur du får det bästa värdet från dina tillgångar. Vi har hjälpt många startups och teknikföretag att utarbeta sin IP-strategi.

En enkel IP-strategi att börja med skulle kunna vara:

 1. Att låsa ut konkurrenter från eller höja tröskeln till nästa generation av produkt / tjänst;
 2. Att undvika och designa runt en aggressiv konkurrent eller konkurrensutsatt produkt / tjänstekategori; eller
 3. Att behålla sin marknadsposition genom en sekretessstrategi.

Vänligen kontakta oss för mer information och för att få din offert.

Projektleda: IP-strategi (vidareutveckling) för portföljbolag
För många teknikbaserade företag är IP-strategin densamma som affärsstratgin. Att ha en egen IP-strategi kommer att hjälpa ditt företag att ta bra beslut inom områden som:

 1. Vilken typ av IP-skydd ska du söka och vart (och även när) du ska ansöka om skydd.
 2. Hur man bör hanterar risken för eventuella tvister från dina konkurrenter.
 3. Vilka befintliga företagspolicier du bör ändra för att stödja ditt företag (och din IP).
 4. Hur du skyddar ditt företag från grunden.

Vi har hjälpt framgångsrika företag för att öka värdet av bolaget genom att:

 1. Utvärdera teknikplattform - nuläge och med hänsyn till företagets vision.
 2. Utvärdera den totala IP strategin - nuläge och med hänsyn till företagets vision.
 3. Utveckla en handlingsplan för att ta itu med viktiga frågor mot bakgrund till vår utvärdering.
 4. Ta fram kravspecifikationer för företaget hur man uppnår sin strategi och skapar strategiskt värde.

Vänligen kontakta oss för mer information och för att få din offert.

Stöd vid inköp av juridiska tjänster
Bli en effektivare inköpare med vår hjälp. Vi har mångårig erfarenhet av att som advokat på internationell byrå lämna offerter, prisförhandla och leda internationella juridiska projekt. Ta del av denna kunskap innan ditt nästa juridiska projekt. Vi hjälper dig med:

 1. Att utifrån företagets strategi definiera juridiska ärenden
 2. Att formulera detaljerad kravspecifikation vad avser den juridiske tjänsteleverantörens leverans
 3. Förhandla fördelaktiga arvoden med en eller fler juridiska tjänsteleverantörer
 4. Kvalitetsgranska leveransen
 5. Att göra en konsekvensanalys över vad som behövs justeras till följd av implementering av ny strategi eller väsentlig avtalsrelation

Prisförslag

Offert
Vi jobbar i största utsträckning med fasta priser, uppskattade priser, success fees där det är lämpligt. Kontakta oss för att få ditt förslag.

Skräddarsydd rådgivning
För de frågor och projekt som det är svårt att i förväg ha en uppfattning om omfattning, komplexitet och resursbehov lämnar vi ett förslag baserad på vår timtaxa.

Starta med gratis juridisk rådgivning
RING 08 - 12 44 33 50