Kontakta oss

Due Diligence (Företagsbesiktning)

Säkra din kontroll över värdefulla tillgångar för att försvara den värdering som du önskar uppnå genom due diligence. Due diligence syftar till att få en överblick över bolagets betydande tillgångar och förbättra bolagets kontroll över dessa för att öka bolagets värdering. Vi genomför både undersökningar av tillgångar och åtgärder för att åtgärda eventuella identifierade brister.

Omfattningen av vårt arbete beror på vilken arbetsnivå som krävs.

Starterbjudande: Due diligence Mini

Baserat på bolagets beskrivning av dess teknik, tillgångar och reglering av
nyckelpersoner producerar vi malldokument för:

 • Aktieägaravtal anpassat för externa investerare genom tillägg av ett tillträdesavtal till aktieägaravtalet
 • Uppdragsavtal för immateriella rättigheter/teknik
 • Om ni önskar anpassning av ovanstående dokument tillkommer en extra kostnad för sådant arbete.
Prisexempel (exkl. av moms) – Due Diligence Mini, förbetald fast avgift 10 kSEK, leverans av första utkast inom 10 arbetsdagar.
Due Diligence Midi
 • En översyn av företagets teknik, tillgångar, nyckelpersoner och andra tillgångar som är viktiga för värderingen.
 • Genomgång av dokumentation och intervjuer med nyckelpersoner på 3 x 45 min.
 • Analys ur ett affärsjuridiskt perspektiv av företagets kontroll över dessa tillgångar
  Tillgångar.
 • Förslag till åtgärder så att grundarna kan öka värdet på företaget, till exempel:
  o De rätta förutsättningarna för att investera
  o Reglering av ägarfrågor
 • Överföring av immateriella rättigheter/teknik där grundarna och all nyckelperson överför know-how, teknik och immateriella rättigheter till företaget. Detta är vanligtvis ett absolut krav från investerare eftersom företagets värdering till stor del består av kontrollen av tekniken.
 • Reglering av konfidentialitet och strategi för att hålla värdefull kunskap hemlig om företagets produkter och tjänster
 • Översyn av bolagsordningen för att säkerställa att styrelsen kan fatta snabba beslut om ytterligare kapitalanskaffning.
 • Kompletterande förslag till affärsplan avseende de rättsliga förutsättningarna för att uppnå den valda strategin.
 • Möte med bolaget där resultat och föreslagna åtgärder presenteras samt överlämning av en rapport på hög nivå, inklusive en handlingsplan för att åtgärda brister i företagsstrukturen, produkt/tjänst, kundavtal och höjning av värderingen.
 • Ett anpassat överlåtelsesavtal för immateriella rättigheter/teknik utvecklas.
 • Standardavtal för aktieägaravtal mellan bolagets aktieägare.
 • Mall för sekretessavtal.
 • Om ni önskar anpassning av ovanstående dokument tillkommer en extra kostnad för sådant arbete.
Prisexempel (exkl. av moms) – Due Diligence Midi, förbetald fast avgift 50 kSEK, leverans av granskning på hög nivå med åtgärdspunkter och första utkast av dokumenten med leverans inom 10 arbetsdagar, ett nytt omarbetat förslag baserat på säljares feedback.
Omfattande due diligence – med förbehåll för vår offert.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram