Kontakta oss

Startpaket: Bolagisera ditt företag (fast pris)

Den här tjänsten vänder sig till dig som håller på att starta ditt företag. Kanske är du inte helt övertygad om vilken bolagsform som är bäst, eller hur dokumentationen till Bolagsverket bör se ut. Har du använt mallarna korrekt?

Vi granskar gärna din dokumentation som stiftelseurkund, bolagsordning m.m. för att se till att du har tänkt på alla de saker som får stor praktisk betydelse längre fram.

Prisexempel (exkl. moms) – kan erbjudas oftast till en fast avgift understigande 10 kSEK.

Många startups och bolag i tidig fas söker fortsatt våra råd kring aktieägaravtal kombinerat med det populära startpaketet för förberedelse för externa investerare som presenteras nedan.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram