Kontakta oss

Vesting och accelererad vesting (erbjudande om fast avgift)

Vesting (vi använder den amerikanska termen) är en juridisk mekanism i aktieägaravtal som skapar ett starkt incitament för grundare att fortsätta arbeta för bolaget. I Sverige är intjänande i sig en återköpsrätt eller inlösenrätt för bolaget och övriga aktieägare till andras aktier.

För att kontrollera en aktieägares rätt till en del av framtida värdetillväxt används främst två mekanismer i aktieägaravtalet:

  1. krav på en viss mängd arbete av en aktieägare (Dedikation) och
  2. tidsperiod för aktieägare att tjäna sin aktie och när bolaget och övriga aktieägare har rätt att lösa in aktieinnehavet som ännu inte är intjänat om aktieägaren lämnar bolaget (Vesting).
Accelererad Vesting ökar i popularitet eftersom det säkerställer att en viss aktieägare uppmuntras om ett utträde eller utköp av företaget (notering, 100% försäljning till nya köpare) sker före den ursprungliga tidsplanen.

Vänd dig till oss för att skräddarsy ditt vestingupplägg efter era behov. Vi har erfarenhet av olika triggers, trösklar och värderingsmodeller.

Prisexempel starterbjudande (exkl. av moms) - Översyn av ditt aktieägaravtal, 30-minuters möte med Partner för att diskutera syftet med ditt vestingupplägg, reviderat utkast som innehåller dina mål - fast avgift 10 kSEK.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram