Kontakta oss

Inkråmsöverlåtelse

Vi kan hjälpa dig genom hela processen att sälja eller köpa ett företag eller ge dig begränsad rådgivning genom att granska köpeavtalet - dvs. avtalet om inkråmsöverlåtelse eller köp av aktier.

Det vanligaste sättet att genomföra ett ägarbyte i ett bolag är att sälja bolagets aktier. Hela eller delar av bolagets aktier säljs till köparen, som efter betalning förs in i bolagets aktiebok som ägare. Företaget är detsamma och kan fortsätta sin verksamhet som vanligt.

Alternativt säljs tillgångarna i verksamheten separat eller gemensamt till en köpare som betalar och tar över varje enskild tillgång. Om alla tillgångar som behövs för att driva företaget eller affärsområdet säljs till samma köpare är det samma sak som om hela verksamheten såldes. Detta kallas inkråmsöverlåtelse eller överföring av tillgångar eftersom det är en försäljning av tillgångarna i företaget, dvs. själva inkråmet.

En fördel med att endast köpa specificerade tillgångar och inte driva bolaget genom att köpa aktierna är att köparen inte övertar något ansvar för hur företaget har drivits, beaktat eventuella skatteskulder, bokföringsöverträdelser, ansvar för anställda, ansvar för eventuella tvister, säkerhetsbrister, bristande hantering av personuppgifter samt miljörättsöverträdelser.

Juridiska frågor som kan uppstå vid inkråmsöverlåtelser:

  • Otydlighet vid överföring av digitala tillgångar kan undvikas genom noggrann specificering av tillgångarna i avtalet.
  • Om du avser att fortsätta driva företaget som en fortlöpande verksamhet kan du vara skyldig att ta över ansvaret för de anställda
  • Rätten till företagsnamnet är inte automatiskt en del av överföringen, du måste säkra den specifikt
  • Det finns flera skatte- och momsfrågor som köparen och säljaren måste överväga för att kunna uppnå de avsedda fördelarna med affären.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram