Kontakta oss

Integrering efter sammanslagning (PMI)

Framgångsrik integrering av ett nytt företag i ett företag täcker flera sektorer och det finns avgörande juridiska frågor att överväga och skapa värde av:

  • beslut om behov av eventuell beredskap i samband med säljarens fullgörande av transaktionen,
  • Förvärv av minoritetsaktier,
  • Bildandet av samriskföretag,
  • stärkt kontroll över viktiga tekniska tillgångar
  • hantering av nya medarbetare
  • standardisering av rättsliga processer, mallar, policyer och avtal
  • granskning av nya samarbeten och kundrelationer
  • granskning av synergieffekter vid användning av personuppgifter och dataskyddsrisker.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram