Kontakta oss

Startpaket: Förbered dig inför externa investerare (fast pris)

När ditt företag har nått en punkt där du vill attrahera externa investerare behöver du tänka på ett antal saker för att skapa en stark förhandlingsposition. Förutom affärsmotivet att investera i ditt företag letar investerare efter den typ av struktur och kontroll som ökar dina chanser att lyckas.

Mot bakgrund av detta har företag vanligtvis följande behov (varför vi har paketerat dessa tjänster till ett fast pris erbjudande för startups):

  • Bygg en stark grund med ett aktieägaravtal - reglera dina rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som aktieägare/grundare i ämnen som inflytande, engagemang (med intjäning/vesting), hur man ersätter en nödlidande aktieägare, majoritetskrav för beslut, konfidentialitet och konkurrens.
  • Säkra din kontroll över viktiga tillgångar för att försvara din värdering - Skapa ett avtal för överföring av immateriella rättigheter och teknik där grundarna och alla nyckelpersoner överför sitt kunnande, teknik och immateriella rättigheter till ditt företag. Detta är vanligtvis ett absolut krav från investerare eftersom värderingen av företaget till stor del består av kontroll av tekniken och andra värdeskapande tillgångar.
  • Ta ledningen över din investeringsrunda med ett termblad för investeringen - det första steget i diskussionen med investerarna. Var proaktiv och definiera dina motiv för att få med dig externa investerare samt spara tid genom att endast engagera dig med de investerare som är intresserade av den affär du vill göra.
  • Åstadkom en god start i förhandlingarna om investeringen med ditt utkast till aktieköpsavtal - Utarbeta ditt eget avtal där investeringen regleras fullständigt.
  • Underlätta transaktionen med att ha det nödvändig pappersarbetet i ordning- Förbered dig för nyemissionen och förbered nödvändiga dokument för din styrelse. Det finns formella krav på styrelsehandlingar vid nyemission.

Vi har erfarenheten att ge startups råd för att bygga en stark bas och framgångsrikt få externa investerare.

Prisexempel (exkl. moms) – fast pris 25 kSEK för support i ovanstående steg. Vi ger råd och ett första utkast med en ny version efter feedback från grundarna. Leverans inom 10 – 15 arbetsdagar. Förbetald fast avgift. Förhandlingsstöd till grundarna ingår inte i detta fasta pris.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram