Kontakta oss

Avtal om aktieköp

Vi kan hjälpa dig genom hela processen av att sälja eller köpa ett företag eller ge begränsad rådgivning genom att granska ditt avtal om köp eller försäljning av aktier.

Det vanligaste sättet att genomföra ett ägarbyte i ett bolag är att sälja bolagets aktier. Hela eller delar av bolagets aktier säljs till köparen, som efter betalning förs in i bolagets aktiebok som ägare. Företaget är detsamma och kan fortsätta sin verksamhet som vanligt.

Det ligger i säljarens intresse att lämna företaget och eventuella juridiska frågor bakom sig efter en avslutad försäljning. Det finns dock vissa rättsliga skulder som kan uppkomma efter försäljningen. Lagen ger inte ett starkt skydd för köparen. Ett av huvudsyftena med avtalet om aktieköp är att skydda köparens intressen genom att bl.a. hålla säljaren fortsatt ansvarig för garantier etc.

Juridiska frågor som kan uppstå för aktieköp:

  • Bestämning av priset - delvis kontanter, delvis stegvis betalning relaterad till företagets resultat?
  • Välj de villkor som är relevanta för affären (t.ex. noteringsregler, godkännande från skattemyndigheten och relevanta konkurrensmyndigheter, regulatoriskt eller samtycke från licensgivare och tredjepartsgodkännande)
  • Flexibla och uppskjutna betalningar och utköpsklausuler?
  • Garantier och ersättningar - hur är tillståndet för de olika tillgångarna, hur ska köparen kompenseras för säljarens eventuella överträdelser av garantier
  • Begräsningar efter avtalets genomförande - skydd mot konkurrens från säljaren/köparen, skyldigheter att inte värva nyckelpersoner etc.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram