Dataskyddsförordning

 

EU:s nya dataskyddsförordning

Just nu är det många som hör av sig till oss för att fråga om EU:s nya dataskyddsförordning. Vi har tagit fram en övergripande vägledning för företag som ser värdet i att arbeta kundcentrerat, datadrivet och vill fortsätta att arbeta proaktivt med personuppgifter - utan att tappa fokus på den tillväxt som en stor användarbas samt kundanpassade erbjudanden ger.

Jag personligen tycker att det är positivt att frågan om användaruppgifter samt informationssäkerhet i och med den nya Datskyddsförordningen så tydligt blir en strategisk fråga för ledningsgruppen. Det är oerhört spännande att få hjälpa ledande digitala företag att maximera intäkter och tillväxt genom att proaktivt anpassa sig till de nya kraven på dataskydd.

Sofia Gunnarsson
Founding Partner

Bakgrund

I slutet av 2015 kom parterna inom EU överens om innehållet i EU:s nya dataskyddslag som kommer få stora konsekvenser för företag som verkar inom EU. Förutom att nyheter introduceras, regelverket skärps kommer nu de som inte sköter sig att straffas hårt, med böter upp till 4 procent av den globala omsättningen.

 

Förbered er

Förbered er inför införandet av dataskyddsförordningen. Ta kontakt med oss på Sharp Cookie Advisors redan nu och få hjälp med analys, strategi och plan för att stärka ert dataskydd. Som ett första steg tar vi gärna ett möte med er där vi ställer ett par frågor om hur ni idag hanterar personuppgifter och dataskydd. Vi återkommer därefter med vår rapport med förslag till prioriteringar och åtgärder.

 

Kontakta oss idag för dataskyddsgenomgång
RING 08 - 12 44 33 50

 

 

Läs mer i våra guider

Våra juridiska experter har tagit fram guider med information som ni kan ta del av genom att klicka på rubrikerna nedan.

dataskydd


1. Vad innebär EU:s nya Dataskyddsförordning?

  1. Vilka omfattas av den?
  2. Vad avses med personuppgift?
  3. Vad händer om man inte uppfyller kraven?

guide dataskydd


2. Guide: Så förbereder ni ert företag på bästa sätt

  1. 5 tips från Sharp Cookie Advisors juridiska expert