Kontakta oss

GDPR compliance-projekt & dataskydds-program

GDPR-projekt

Vi kan utveckla en dataskyddsstrategi eller granska och utveckla era nuvarande processer för att efterleva GDPR med utgångspunkt i er verksamhet, era värderingar, ambitioner och er strategi. Med erfarenhet från en rad branscher som molntjänster, hälsodata, dataanalys och onlinemarknadsföring kan vi presentera lösningar och styrningsmodeller som är relevanta och redo för implementering i din organisation. Oavsett om du är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde kan vi bistå dig med relevant rådgivning.

För den intresserade erbjuder vi ett grundläggande GDPR-dokumentpaket till ett fast pris för att hantera nödvändiga processer och mallar, som de flesta företag och organisationer har behov av.

Vi erbjuder fastprisprojekt om vi kan förutse arbetets komplexitet och omfattning.

Privacy program (program för dataskydd)

Vi kan inrätta ett långsiktigt regelefterlevnadsprogram (compliance program) som hjälper din organisation, oavsett om företaget är en startup eller en multinationell företagsgrupp, att möta utmaningarna med dataskydd och personuppgifter enligt GDPR. Kunder ber oss att granska deras befintliga organisationer och processer för GDPR- och regelefterlevnad och för att anpassa dessa till branschens best practice, eller för att ta itu med en specifik identifierad sårbarhet.

Vi har GDPR-expertis genom vårt deltagande i utvecklingen av branschpraxis. Målet för vårt integritetsarbete och vår användning av ramverket för bästa praxis är att ge relevant och mätbar rådgivning till våra kunder. Vi använder begreppet integritetsmognad (Privacy Maturity) baserat på AICPA/CICA-modellen och de allmänt accepterade integritetsprinciperna. (generally accepted privacy principles).

Ett Privacy program innehåller följande grundläggande processer:

  • Hantering av personuppgiftsinventariet och datakvalitet
  • Förvaltning och planering (styrningsram)
  • Upprätta grundläggande processer för meddelande och kommunikation (nödvändiga externa och interna meddelanden och policyer)
  • Hantera användning, lagring och radering av personuppgifter
  • Ställa in processer för beredskap för säkerhets- och personuppgiftsincidenter
  • Leverantörshantering (inklusive hantering personuppgiftsbehandling med leverantörer)
  • Fastställa laglig grund och process för insamling av personuppgifter
  • Upprätta processer för riskbedömningar (konsekvensbedömning av dataskydd, bedömning av legitimt intresse, konsekvensbedömning av överföring ("Schrems II-analys"))
  • Hur man hanterar förfrågningar och tillsynsärenden från tillsynsmyndigheterna

Vi erbjuder fastprisprojekt om vi kan förutse arbetets komplexitet och omfattning.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram