Kontakta oss

NIS2 Styrelseutbildning

NIS2 styrelseutbildning är avgörande för att framgångsrikt implementera ditt ramverk för cybersäkerhet och för ledningens acceptans. NIS 2-direktivet är mer än bara en riktlinje. Det är ett mandat. Den fastställer att de medlemmar som står vid rodret för väsentliga och betydande enheter, särskilt styrelsen och verkställande direktörerna, har en skarp förståelse för cybersäkerhetsrisker. Denna förståelse är grundläggande för att säkerställa att de kan fatta välgrundade beslut som skyddar organisationens tillgångar, upprätthåller sina förtroendeuppdrag och upprätthåller intressenternas förtroende.

Varför är NIS2 styrelseutbildning viktigt?

 • Överensstämmelse med NIS 2-direktivet: Artiklarna 20 och 21 i direktivet är tydliga när det gäller ledningsorganens ansvar. Den kräver regelbunden utbildning för att säkerställa att de har de färdigheter och kunskaper som krävs för att identifiera, bedöma och hantera cybersäkerhetsrisker på ett effektivt sätt.
 • Förvaltaruppdrag: Direktörerna har en viktig roll i riskhanteringen. Varje brist på tillsyn, särskilt när det gäller kända risker, kan ses som ett lojalitetsbrott. Beslut som är vårdslösa eller ogenomtänkta bryter mot omsorgsplikten.
 • Avslöjanden om cyberattacker: Efter en cyberattack är det viktigt för enheter att förmedla bevis på ett robust cybersäkerhetsprogram som överensstämmer med internationella standarder. Detta visar att de är beredda att reagera på lämpligt sätt vid säkerhetsöverträdelser.

Våra NIS2-utbildningserbjudanden för styrelser

Anpassade genomgångar

Våra NIS2-utbildningsgenomgångar är anpassade till varje enhets unika behov och kan sträcka sig från kortfattade 60-minuterssessioner till mer detaljerade utforskningar. Ämnen som tas upp kan skräddarsys beroende på organisationens specifika krav.

 1. NIS2-utbildning för EU-baserade enheter:
  • Förstå direktivets konsekvenser och efterlevnadskrav.
  • Nya behöriga myndigheter som samarbetsgruppen och EU-CyCLONe spelar roll.
  • Förstå riskhanteringsåtgärder, skyldigheter och rapporteringsmekanismer för cybersäkerhet.
 2. NIS2-utbildning för enheter utanför EU:
  • Utforska extraterritorialitet och dess inverkan.
  • Lär dig mer om jurisdiktion, territorialitet och skyldigheterna för enheter som tillhandahåller tjänster inom EU.
  • Förstå EU:s förväntningar när det gäller cybersäkerhet och riskhantering.
 3. Extraterritoriell tillämpning av EU-rätten:
  • Gör en djupdykning i begreppet "extraterritorialitet".
  • Förstå "Brysseleffekten" och dess inverkan på globala företag.
  • Utforska betydelsen av Europeiska kommissionens beslut om likvärdighet och dess konsekvenser.

NIS2 Board Training Fokuserade standardmoduler

 1. Baspaket: Introduktion till NIS2-överensstämmelse
  Längd: Halvdag (4 timmar)
  Innehåll: Detta paket omfattar grunderna i NIS2-direktivet, inklusive en översikt över den rättsliga ramen, viktiga skyldigheter och vikten av cybersäkerhet och riskhanteringsmetoder. Perfekt för ledande befattningshavare som söker en grundläggande förståelse för NIS2-kraven.
  Leverans: Online
  Pris: Från 20 000 kr (exkl. moms).
 2. Standardpaket: NIS2 och implementeringsstrategier
  Längd: Halvdag (4 timmar)
  Innehåll: Det här alternativet bygger på grundpaketet och fördjupar sig i praktiska implementeringsstrategier, fallstudier och bästa praxis för att uppnå efterlevnad. Den innehåller interaktiva diskussioner och frågestunder för att ta itu med specifika organisatoriska utmaningar.
  Leverans: Online eller personligen (Stockholm)
  Pris: Från 35 000 kr (exkl. moms).
 3. Premiumpaket: Omfattande NIS2-insikt och anpassad handlingsplan
  Varaktighet: Två halvdagar (4 + 4 timmar)
  Innehåll: Vårt mest omfattande erbjudande inkluderar allt i standardpaketet, plus en skräddarsydd session med fokus på att utveckla en skräddarsydd handlingsplan för NIS2-efterlevnad på hög nivå för din organisation. Det här paketet omfattar utvärderingar på hög nivå före sessionen för att anpassa innehållet till din specifika affärsmodell och efterlevnadsbehov.
  Leverans: Digitalt eller fysiskt (Stockholm)
  Pris: Från 75 000 kr (exkl. moms).

Dina instruktörer kommer att vara erfarna proffs som tar med sig verklig affärserfarenhet. Beroende på utbildningsmodul och tillgänglighet kan sessionerna ledas av vår partner, Sofia Edvardsen, eller andra lika kompetenta proffs.

Tillägg

 • Uppföljande konsultation: Support och konsultation efter utbildning för att hjälpa till med implementeringsutmaningar och efterlevnadsverifiering. Pris vid offert.
 • Skräddarsytt utbildningsmaterial: Utveckling av skräddarsytt utbildningsmaterial, inklusive åhörarkopior och referensguider som är specifika för din organisations behov. Från 15 000 kr (exkl. moms).

Bokning och villkor

För mer information om villkoren för vår utbildning, vänligen kontakta oss för att begära din offert. Alla prisuppskattningar som tillhandahålls är uppskattningar och kommer att bekräftas skriftligen vid din begäran om offert.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram