Kontakta oss

Bedömning av berättigat intresse (Legitimate Interest Assessment, "LIA")

Stöd för att utveckla eller granska din rättsliga grund för din användning av personuppgifter.

Låt oss hjälpa till att granska din rättsliga grund för din personuppgiftshantering i t.ex. marknadsföring, analys av kunduppgifter etc. Du är enligt GDPR skyldig att ha en dokumenterad LIA när din organisation grundar en personuppgiftsbehandling på sitt berättigade intresse.

Vi kan hjälpa dig genom hela processen – från att utbilda nyckelpersonal i LIA-processen, utvärdera ett konkret användningsfall för det berättigade intresset, till att ta fram den faktiska analysen till att utarbeta eller skriva om relevanta integritetsmeddelanden och dokument.

Vi har också erfarenhet av att hantera tillsynsmyndigheten vid förankring av din LIA-bedömning, både som en proaktiv åtgärd (föregående samråd) och som en del av en verkställighetsåtgärd initierad av tillsynsmyndigheten.

Vi erbjuder våra tjänster som en kombination av fasta och volymbaserade priser beroende på dina behov och preferenser.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram