Kontakta oss

Säljstödjande GDPR-dokumentation för kunddialoger

Varför ska ditt företags säljteam arbeta med säljstödjande GDPR-dokumentation? En vanlig utmaning för företagsförsäljning av IT-tjänster och SaaS-tjänster idag är den förlängda försäljningscykeln och produktionen av många juridiska dokument. Dina kunder kan kräva att du fyller i många IT-säkerhetschecklistor och compliance intyg för att gå vidare i försäljningsprocessen. Försäljningsavdelningen blir mer beroende av tillgången till interna IT-säkerhets- och juridiska experter. Det finns också en risk att försäljningsdiskussionen lutar över åt en juridisk diskussion för tidigt.

Effektivisera din IT-företags försäljningsprocess genom att producera nödvändig GDPR-dokumentation som är relevant och förståelig. Ett metodiskt tillvägagångssätt för att integrera GDPR-efterlevnad i dina försäljningsdialoger ger ett mycket värdefullt lager av förtroende och säkerhet för dig och dina potentiella kunder.

Varför är säljstödjande GDPR-dokumentation viktig i säljdialoger?

Den digitala världen presenterar ett komplicerat nät av regulatoriska krav och risker. Eventuella brister i GDPR-efterlevnad kan försvåra inte bara dina försäljningsdiskussioner utan också påverka ryktet av ert företag. Men efterlevnad bör inte vara en stötesten - det borde vara en differentiator. Transparens är den nya valutan för förtroende inom teknik- och digitaliseringssektorerna.

Vad löser vi åt dig?

Resurslättnad: Att navigera i labyrinten av GDPR-regler kräver expertis som kan sträcka dina interna juridiska och IT-resurser. Vi sparar dig detta besvär genom att göra GDPR-efterlevnad till en standardiserad del av ditt kunderbjudande.

Tydlighet för kunderna: Juridisk jargong och komplexa tekniska termer är inte vad dina kunder vill ha. Vår tjänst översätter GDPR-komplexiteten till ett språk som dina kunder kan relatera till, vilket gör avtalet mer förståeligt och mindre skrämmande.

Inre säkerhet: Genom att systematisera hur du hanterar GDPR skapar du en intern färdplan som tjänar till att minska riskerna och skapa förtroende både för ditt team och dina kunder.

Vilka är leveranserna?

Vårt engagemang består av tre nyckelleveranser som frammanar säljstödjande GDPR-dokumentation:

  1. Konsekvensbedömning enligt GDPR: Vi tar fram en omfattande rapport som bedömer GDPR-konsekvenserna för dina service- och supportsystem.
  2. Sammanfattning av konsekvensbedömningen: För snabbare referens och enkel förståelse skapar vi ett sammanfattat dokument som beskriver de viktigaste punkterna och konsekvenserna av konsekvensbedömningen.
  3. Översiktsanalys av ditt säkerhetsdokument: Vi ger en kommenterad översikt över dina befintliga säkerhetspolicyer och metoder, identifierar styrkor, svagheter och förbättringsområden.

Hur fungerar processen?

Resan mot kortare säljcykler med säljstödjande GDPR-dokumentation behöver inte vara komplicerad. Vårt tillvägagångssätt är rigoröst men ändå enkelt:

  • Inledande konsultation: En djupdykning i ditt IT-tjänsteerbjudande och befintliga compliance regelverk.
  • Gap-analys: Identifiering av områden som kräver omedelbar uppmärksamhet.
  • Konsekvensanalys: Omfattande utvärdering och rapport baserad på GDPR-krav.
  • Sammanfattning och anteckning: Skapande av en lättsmält sammanfattnings- och översiktsanalys skräddarsydd för att passa både interna och externa samtal.
  • Implementering & Integration: Råd om hur du bäddar in dessa dokument i din säljprocess och dina supportsystem.
  • Löpande support: Valfritt men rekommenderas starkt för att säkerställa fortsatt efterlevnad och anpassning till lagändringar.

Vad kommer vi att diskutera i det första samrådet?

I vår inledande konsultation kommer vi att fokusera på att förstå de unika aspekterna av dina tjänsteerbjudanden, befintliga compliance strategier och specifika utmaningar i kunddialogprocessen. Detta sätter scenen för att skapa en GDPR-strategi som inte bara är anpassad till regelverk utan också till era affärsmål.

För att påbörja jobbet idag att förkorta era säljprocesser, kontakta oss för din första konsultation.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram