Kontakta oss

Dataskyddsombud, DSO

Vi kan agera som ditt externa dataskyddsombud enligt GDPR.

Dataskyddsombud (externt/som-en-tjänst)

Vi kan agera som ditt externa dataskyddsombud enligt GDPR. Våra experter och högt kvalificerade dataskyddsjurister är väl lämpade att fungera som ditt outsourcade dataskyddsombud.

Företag som anlitar vår DSO-som-tjänst inkluderar allt från startups, små och medelstora företag till internationella börsnoterade företag, som spänner över sektorerna e-handel, hälso- och sjukvård, digital marknadsföring samt infrastruktur och molntjänster.

Som din outsourcade DSO kommer vi att tillhandahålla löpande revisioner och granskningar av hur företaget samlar in och använder sig av personuppgifter samt utbilda nyckelpersonal i alla de väsentliga processerna. Vi kommer också att företräda din organisation gentemot både tillsynsmyndigheten och i kontakter med de registrerade.

Vi erbjuder våra DSO-tjänster som en kombination av fasta och volymbaserade priser beroende på dina behov och preferenser.

Varför outsourca DSO-rollen:

  • Garanterar opartiskhet - en extern DSO är fri från intressekonflikter, kan agera likgiltigt och kan ha lättare att utmana ledande befattningshavare.
  • Högre kvalitetsrådgivning - externa resurser kan fungera bättre än interna resurser som kan begränsas av affärspraxis och brist på kunskap och erfarenhet.
  • Bredare färdigheter - den högre nivån av DSO är inte bara högkvalificerade jurister utan också tekniska experter med bl.a. expertis inom informationssäkerhet med erfarenhet från flera jurisdiktioner och branscher.
  • Få en flygande start - vi är tillgängliga med kort varsel, i jämförelse med långa och komplicerade rekryteringar
  • Kostnadseffektiv - DSO-kompetens är efterfrågad och kräver en premielön.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram