Kontakta oss

Konsekvensbedömning av dataskydd (Data Protection Impact Assessment, "DPIA")

Stöd för en riskbedömning i form av en GDPR-kompatibel dataskyddskonsekvensbedömning (DPIA).

Oberoende av om du är ett teknikföretag som utvecklar nya tjänster eller produkter, eller om du köper in sådana nya tjänster, är du enligt GDPR skyldig att göra en riskbedömning. Riskbedömningen, Data Protection Impact Assessment (DPIA), måste följa en viss process och dokumenteras på vederbörligt sätt.

Låt oss hjälpa till att granska din DPIA-process och mallar för att se till att de uppfyller best practice och är anpassade till din verksamhet och tillämpliga branschtrender.

Vi kan hjälpa dig genom hela processen – från att utbilda nyckelpersonalen i DPIA-processen, utvärdera ett faktiskt användningsområde och ge råd om den faktiska analysen, till att förhandla om relevanta avtal med köparen eller leverantören.

Vi har också erfarenhet av att hantera tillsynsmyndigheten för att förankra en utförd DPIA, både som en proaktiv åtgärd (föregående samråd) och som en del av en verkställighetsåtgärd initierad av tillsynsmyndigheten.

Vi erbjuder våra tjänster som en kombination av fasta och volymbaserade priser beroende på dina behov och preferenser.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram