Kontakta oss

Hantering av Cyber incident och Personuppgiftsincident

Var beredd på en personuppgiftsincident innan det händer. Med våra erfarna jurister kan du mitigera de negativa aspekterna som en cyberincident och personuppgiftsincident kan innebära för ditt varumärke och era kunder.

I det komplexa landskapet i den digitala tidsåldern utgör cyber incident ett verkligt hot mot teknikdrivna företags rykte, förtroende och verksamhet. Vår skräddarsydda Data Breach Response & Management-tjänst erbjuder ett strategiskt tillvägagångssätt anpassat efter dina behov för att navigera i dessa utmaningar. Våra erfarna jurister hjälper organisationer att förbereda, hantera och utveckla organisationen vid cyber- och personuppgiftsincidenter, säkerställa efterlevnad och skydda varumärket.

Varför är en Data Breach Response & Management Strategy avgörande?

Trots avancerade informationssäkerhetsåtgärder är ingen organisation immun mot säkerhetsincidenter som involverar personuppgifter. Obehörig åtkomst, olaglig användning, olagligt avslöjande eller dataförlust kan inträffa. Hur förberett är ert företag för att bemöta hotet effektivt?

Proaktiv beredskap för cyber incident och personuppgiftsincident

Minska risken innan den eskalerar. Förberedelser är hörnstenen i effektiv hantering av cyber incident och personuppgiftsincident:

 • Processetablering: Vi hjälper dig att ställa in exakta processer och dokumentation, så att du snabbt kan bedöma "högrisksituationer". Vi kan hjälpa er att övervaka utvecklingen för att hantera den på lämpligt sätt genom att de-eskalera eller eskalera situationen och följa tillämpliga notifieringskrav.
 • GDPR-efterlevnad: Navigera GDPR: s invecklade 72-timmars anmälningskrav med tydlighet.
 • NIS-efterlevnad: Agera enligt tillämpliga NIS-krav för din organisation och dina tjänster.
 • Organisationsplan: Dra nytta av vår djupa expertis inom nordisk och internationell hantering av cyber incidenter och personuppgiftsincidenter, i linje med NIS-nödvändigheter och ISMS-modeller.
 • Mediestrategi: Vi ger input till din strategiska kommunikation internt, till kunder och myndigheter, och ramar in ditt svar för att resonera och lugna.

Vad vi erbjuder för proaktiv beredskap:

 • Organisatoriska tips för hantering av cyber incidenter och personuppgiftsincidenter, inrättande av arbetsgrupp, mandat, hur man hanterar styrelsen och VD etc.
 • Heltäckande utveckling av policy för hantering av personuppgiftsincidenter
 • Checklistor skräddarsydda för snabb hantering av incidenter
 • Insiktsfull juridisk analys av centrala affärsöverväganden, vilket skapar synergi mellan dina affärsprioriteringar och åtgärder
 • Anmälningsmallar för berörda intressenter, intern personal samt externa kunder, myndigheter och försäkringsbolag
 • Kontakt med ditt kriminaltekniska team
 • Input till mediestrategi som lämpligt

Aktiv hantering av personuppgiftsincidenter

När stormen slår till är läglig och skarpsinnig handling avgörande. Stå fast och vet att vi är där:

 • Deltagande i krisledningsgruppen: Vi är en samlad och trygg närvaro i krisledningen och kompletterar era övriga representater.
 • Incidentklassificering: Klassificera incidenter, bedöm deras potentiella konsekvenser och skador för berörda individer och ditt företag.
 • Intressentdialog: Finjustera och påskynda kritisk kommunikation.
 • Myndighetskontakter: Tillvarata dina bästa intressen samtidigt som du uppfyller transparensåtaganden.
 • Försäkringsengagemang: Navigera i sambandet mellan policyefterlevnad och representation

Flexibilitet för affärsengagemang

Varje företag, varje scenario har sina förutsättningar. Vår prismodell är utformad för att spegla denna mångfald. Även om vårt standardupplägg för engagemang är timbaserad, är vi mottagliga för volymcentrerad prissättning eller utökade projekt (retainer) enligt era önskemål.

Ta nästa steg på din resa med oss

Inled ett partnerskap för att skydda ditt företags digitala tillgångar. I vår första konsultation kommer vi att fördjupa oss i att förstå förutsättningarna för er organisation och kartlägga hur vår expertis kan tjäna er bäst. Vi ser fram emot att tillsammans med er organisation utveckla er strategi för hantering av incidenter.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram