Vi gör det snabbt, enkelt och prisvärt att ta stöd av kompetent jurist - vare sig det är för enstaka frågor, projekt eller längre samarbeten.

Vi har bred kunskap inom affärsjuridik och kan ta en stor variation på uppdrag ensamma eller tillsammans med vårt etablerade nätverk av juristbyråer, advokatbyråer och andra rådgivare. Uppdrag inom arbetsrätt, hyres- och fastighetsrätt, skatt och företagsöverlåtelser sker i samarbete med vårt nätverk.

Kompetensområden

Starta bolag
Vi vill hjälpa dig att spara både tid och pengar att bilda ett affärsområde det mest effektiva sättet möjligt, utifrån dina behov och mål att bilda ett företag.

Låt oss hjälpa dig med att:

 1. Registrera ett nytt bolag vid Bolagsverket
 2. Granska och/eller ta fram förslag till nödvändig dokumentation för att registrera ditt bolag.
 3. Granska och/eller ta fram förslag till aktieägaravtal.

Kommersiella avtal
En företagare måste tänka på en mångd olika avtal för att driva sitt företag framgångsrikt. Vi har erfarenhet av att hjälpa småföretagare, entreprenörer och stora företag och rådger dig gärna om vilka avtal, dokument och policier som är nödvändiga för ditt företag.

Vi kan hjälpa dig att granska, ta fram utkast och/eller förhandla:

 1. Sekretessavtal (även kallad icke sekretessavtal)
 2. Konsultavtal
 3. Fullmaktsfrågor
 4. Licensiering, partnerskap
 5. Kommersiella avtal (försäljning, leverans, återförsäljare, agent etc.)
 6. Överlåtelse/försäljning av företag
 7. Samarbetsavtal
 8. Tekniköverföringsavtal (t.ex. "MTA")
 9. Letter of Intent ("LOI")
 10. Sekretessavtal ("NDA", "CDA")
 11. Integritetspolicy / Personuppgiftspolicy, Personuppgiftsbiträdesavtal
 12. Allmänna villkor för webbplats
 13. och mycket mer

Bolagsjurist-som-tjänst

Många företag har inte sin egen bolagsjurist men ändå behöver löpande stöd av en affärsjurist. Av denna anledning kan vi bistå ditt företag i det dagliga juridiska arbetet och hantera större projekt.

Vi kan hjälpa ditt företag med:

 1. Hantera löpande bolagsrättslig juridik (administration av styrelsearbete m.m)
 2. Ta fram förslag på kontrakt och sköta avtalsförhandlingar
 3. Grundläggande sysselsättning
 4. Immaterialrättsligt skydd
 5. och mer

Internetjuridik och kommersiell online juridik
Vi erbjuder snabba, enkla och prisvärda lagliga lösningar för dina webbplatser och domäner. Vi är tekniknördar och förstår CSS, certifikat, SEO och vikten av att underlätta online-konvertering.

Vi kan hjälpa dig med, till exempel:

A. Att skapa villkor och sekretesspolicy anpassade för:

 1. En enkel blogg och hemsida - från 5 000 kronor (exkl. moms.)
 2. E-handelsplattform - från 10 000 kronor (exkl. moms.)
 3. Online marknadsplats och platsannonser - (exkl. moms) från 10 000 kronor
 4. Webb- och mobila applikationer - (exkl. moms) från 10 000 kronor

Vänligen kontakta oss för mer information om processen och att få din offert.

B. Skapa, granska och/eller förhandla dina kontrakt:

 1. Sekretess - NDA - (exkl. moms) från 2 000 kr
 2. Samarbete, teknisk utveckling - oberoende leverantörsavtal - (exkl. moms) från 2 000 kr

C. Bistånd vid tvistlösning AFT inför den svenska Domänregistreringsmyndigheten .se IIS.

Personuppgifter och Integritet
 Våra jurister råder ett brett spektrum av företag om personlig integritet och dataskydd, från traditionella branscher som IT-outsourcing, telekommunikationer till framväxande industrier såsom sociala medier, drönare, smart grid-teknik och sakernas Internet som är i förgrunden för banbrytande integritet och cyberfrågor. 

Vi kan hjälpa dig med, till exempel:

 1. Utveckla en passande personuppgiftspolicy (även kallat sekretesspolicy, integritetspolicy)
 2. Ta fram personuppgiftsbiträdesavtal för ert företags underleverantörers hantering av personuppgifter
 3. Ta fram och uppdatera personuppgiftshanteringen i era SaaS villkor, software as a service avtal
 4. Säkra er verksamhet och värdet på er användarbas genom att genomföra privacy due diligence
 5. Stöttar företag vid dataintrång
 6. Vägleder företag genom en utredning av tillsynsmyndighet som PTS eller Datainspektionen
 7. Stötta företaget och ta fram checklistor för att anpassa verksamheten till ny lagstiftning och myndighetskrav inom personuppgiftsområdet.

Vänligen kontakta oss för mer information om processen och att få din offert.

It-rätt

Vi bistår globala IT-bolag med upphandling av tjänster och system, i löpande avtalsfrågor, it-konsultavtal, förhandlingar av underleverantörsavtal.

Vår rådgivning omfattar även bl.a. integritetsfrågor, licensavtal, webbtjänster, e-handel,  online content-frågor., samt avtalsförhandlingar och regulatoriska frågor. Medieföretag och internetföretag anlitar oss för rådgivning rörande film, musik, ansvarsfrågor.

Fråga oss om:

 1. IT-outsourcing
 2. Upphandling av IT-outsourcing
 3. Hantering av underleverantörsavtal
 4. Standard villkor för IT branschen
 5. IT-avtal
 6. Licensavtal, se tidigare inlägg med juridiska tips här
 7. Domännamnsfrågor och tvister
 8. Lagval i Internetmiljö

Läs mer om hur vi bistår internetföretag med internetjuridik här.

Immaterialrätt

Vi hjälper internetföretag att maximera värdet och säkerheten för våra deras immateriella rättigheter. Vare sig det är att strukturera en IP-baserad transaktion, formulera varumärkesstrategier, bistå med val och registrering av varumärke, utarbeta online villkor och click-through avtal, vi ger råd som hjälper våra kunder att uppnå sina mål på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Läs mer om vilka tjänster vi erbjuder under Utvecklingsstöd, här.

Vänligen kontakta oss för mer information om processen och att få din offert.

Reklamjuridik

Reklamjuridik

Vi hjälper mediebyråer, digitala kommunikationsbyråer, webbannonsörer och influencers att navigera rätt i den del av lagstiftningen som reglerar vad reklam och kommunikation får innehålla och hur den ska utformas. Tänk på att annonsörer och medverkande reklamkommunikatörer kan hållas ansvariga för innehållet i reklamen om fel skulle begås.

Vi är specialiserade på reklamjuridik med känsla för vad som behövs för att hjälpa företag att på ett lagligt och etiskt sätt kommunicera med kunderna. Låt oss bistå med:

 1. Checklista för lyckade reklamkampanjer i social medier, se vårt inlägg här 
 2. Reklam på Instagram
 3. Retargeting på Facebook och LinkedIn
 4. Direktreklam
 5. E-postreklam, se vårt inlägg med juridiska tips här
 6. Reklam riktad mot barn och unga på internet, se vårt inlägg med juridiska tips här
 7. Annonsörsavtal
 8. Avtal om sponsring
 9. Förhandlingsstöd 
 10. Utbildning och processtöd i form a workshops, checklistor och lathundar - var proaktiv och ta vara på vår erfarenhet på ett kostnadseffektivt sätt. Vi tar fram checklista och guide för ert företag anpassat för er kommunikationsstrategi.

Vänligen kontakta oss för mer information om processen och att få din offert.

Prisförslag

Offert
Vi jobbar i största utsträckning med fasta priser, i förväg avtalade prisuppskattningar där det är lämpligt. Kontakta oss för att få ditt förslag.

Skräddarsydd rådgivning
För de frågor och projekt som det är svårt att i förväg ha en uppfattning om omfattning, komplexitet och resursbehov lämnar vi ett förslag baserad på vår timtaxa.

Starta med gratis juridisk rådgivning
RING 08 - 12 44 33 50