Kontakta oss

Avsiktsförklaring (Letter of Intent, "LOI")

Använd en avsiktsförklaring för de tidiga stadierna av din försäljning för att signalera till marknaden att det finns en gemensam förståelse.

Våra kunder använder en avsiktsförklaring i ett tidigt skede av en försäljning för att signalera till marknaden att det finns en gemensam förståelse för att en affär kan genomföras. Detta är ganska vanligt inom den offentliga sektorn, eller när leverantörer närmar sig samarbeten med internationella företag.

Avsiktsförklaringen är vanligtvis ett begränsat avtal som anger parternas gemensamma ambition att samarbeta om ett visst mål, och fastställer konkreta milstolpar eller en tidslinje för när de fortsatta förhandlingarna kan leda till ett undertecknat rättsligt bindande avtal.

Vi kan hjälpa dig att granska ditt utkast eller hjälpa dig att konstruera din egen avsiktsförklaring anpassad till din organisation och dina tjänster eller produkter.

Prisexempel – Avsiktsförklaring är vanligtvis ett mer begränsat dokument än ett term sheet och vi kan ofta erbjuda detta till fasta priser. Ett aktuellt prisexempel för ett första utkast till avsiktsförklaring för ett definierat IT-utvecklingsprojekt är 10 kSEK (exklusive moms). Vid ett mer omfattande offentlig-privat partnerskap börjar ett första utkast på 20 kSEK (exklusive moms).

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram