Kontakta oss

Rättsligt yttrande och Second Opinion

Använd vår expertis och branscherfarenhet för att få ett annat juridiskt perspektiv på frågor av stor betydelse för ditt företag. Ofta vänder sig kunderna till oss för en second opinion i frågor som:

  • SaaS-avtalet – följer avtal nuvarande branschpraxis och passar det verkligen in i vår affärsmodell?
  • Outsourcing – kan vi få en ny analys av de rättsliga riskerna och möjligheterna i denna Request for Proposal?
  • Webscraping av offentlig information - hur kan vi använda oss av s.k. web scraping för att bygga vår verksamhet? Vilka är de rättsliga riskerna?
  • Riskbedömning av dataskydd – hur kan vi motivera denna avsedda användning av personuppgifter?
  • Dataskyddsutvärdering av leverantörer och IT-system – är detta en korrekt och rättvis bedömning?
Vi kan ofta erbjuda fastprisprojekt om vi kan förutse arbetets komplexitet och omfattning.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram