Kontakta oss

Term sheet

Definiera de kommersiella principerna för din affär.

Ofta har vi upptäckt stora fördelar med att förbereda sig ordentligt inför den första förhandlingsfasen genom att fastställa de viktigaste affärsfrågorna och de kommersiella villkoren i ett enkelt dokument. Efter att ha förklarat affärsmotiven och dina gränser, är nästa fas att göra ditt dokument till ett term sheet (en principöverenskommelse), där de kommersiella principerna förkläs till ett semi-juridiskt avtal som kan utgöra utgångspunkten för den fortsatta förhandlingen.

Vi rekommenderar att du presenterar det fullständiga juridiska avtalet för förhandling först när du är överens och båda parter har undertecknat ett term sheet. Ett vanligt misstag är att börja med ett fullständigt juridiskt avtal när det inte finns någon gemensam förståelse för de kommersiella principerna för överenskommelsen. Att förhandla om hela avtalet för tidigt kan leda till att parterna blir för detaljorienterade i mindre prioriterade affärsfrågor, vilket ofta resulterar i längre förhandlingsfaser.

Varför du ska använda ett term sheet nästa gång du förhandlar:

  • Att definiera de kommersiella principerna för din affär ger dig möjlighet att leda förhandlingens tidiga fas
  • Du sätter strukturen för affären
  • Att få den andra parten att engagera sig och reagera på de viktigaste kommersiella principerna tidigt säkerställer en effektiv och konstruktiv diskussion – lika med välspenderad tid
  • Många första avtalsutkast kommer från mallar och är inte anpassade för din affär, vilket kan leda till mycket onödigt arbete
  • Efter att ha spikat de viktigaste kommersiella villkoren är du medveten om den viktiga affärsrisken att fokusera på
  • Förhandlingen kommer att drivas ur en kommersiell synvinkel och inte ur ett detaljorienterat juridiskt perspektiv (som ofta kan vara kontraproduktivt och kostsamt)

Prisexempel – Processen att ge råd och upprätta det första utkastet till ett term sheet för en typisk SaaS-leverantör och dess standardavtal inkluderar ett startmöte och en omarbetning av utkastet baserat på kundens feedback - börjar på 15 kSEK (exklusive moms). Det första utkastet till term sheet är en sammanfattning på hög nivå av de viktigaste kommersiella principerna och kräver mer rättsligt stöd när förhandlingen väl har börjat.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram