Kontakta oss

Joint Venture- och partnerskapsavtal

För att uppnå ett lönsamt, stabilt och långsiktigt samarbete vill du skapa en struktur för incitament, flexibilitet och inflytande över såväl nyckelaktiviteter som tillgångar. Låt våra erfarna jurister vägleda dig i processen. Vi har stöttat våra kunder att förhandla fram JV-avtal inom sektorerna FoU, Online ventures, PropTech och olika SaaS-leverantörer.

Ett joint venture (JV) är när två eller flera företag arbetar tillsammans för att uppnå ett eller flera syften. Det kan handla om att starta ett företag på en ny marknad eller dra gemensam nytta av stordriftsfördelar. JV:t kan etableras i form av ett nytt företag eller som ett gemensamt projekt.

Affärsfrågor att ta itu med:

  • Hitta lämplig företagsstruktur
  • Vad ska varje part bidra med och hur ska varje bidrag värderas?
  • Förvaltning av externt kapital
  • Reglering av inflytande och beslutsmakt i viktiga frågor
  • Kontroll över viktiga tillgångar och nyckelroller
  • Skydda din investering och ditt samarbete från ovälkomna överraskningar (t.ex. ägarbyte, inlösen av aktier etc)
  • Så här lämnar du ett JV framgångsrikt
  • Värderingsmetoder

Vi erbjuder våra tjänster som en kombination av fasta och volymbaserade priser, beroende på dina behov och preferenser. När vi kan förutse komplexiteten och omfattningen av arbetet kan vi tillhandahålla mer precisa prisuppskattningar.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram