Kontakta oss

Juridisk analys av Förfrågningsunderlag (Request for Proposal, "RFP")

Ofta är det en bra idé att få ett juridiskt perspektiv på de krav som framförs i RFPn, såväl som kostnadsdrivarna som de mer formella kraven. Med vår initierade analys kommer du att ha bättre förutsättningar för att kunna utvärdera om du vill fullfölja affären och om så, hur du skapar ett anbud med stora chanser att säkra affären.

Kända avtalskrav som vanligtvis driver kostnader:

 • Strikta begränsningar kring hårdvara
 • IT-säkerhetskrav
 • Dataskyddskrav
 • Funktionskrav som kan verka överflödiga för den upphandlande enhetens faktiska behov
 • Tillgänglighet
 • Ansvarsbegränsningar
 • Garantier
 • Ersättningar
 • Begränsningar för användning av underleverantörer
 • Begränsningar av internationella leverantörskedjor
 • Begränsningar av datasuveränitet

Vi hjälper dig att genomföra såväl riskanalyser som rent kommersiella analyser av RFPn för att verkligen belysa affärens reella förutsättningar.

Vår affärsmodell är anpassad för omfattningen av dina behov – från förskottsbetalningar med sänkta priser för förhandlingar till prisuppskattningar eller fasta avgifter för mer definierade uppdrag som granskning av ett fristående avtalsförslag eller sk. second opinions.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram