Kontakta oss

Stöd vid IT outsourcing inom bank och finans

Erbjuder er organisation IT outsourcing inom bank och finans? Då är ni säkert medvetna om de krav som Finansinspektionen ställer på levernatörers organisation, affärsmodell och kundavtal. Vi kan hjälpa din organisation med allt från att skapa policy för outsourcing till att vara med och förhandla ett kundavtal anpassat till bank och finansbranschen.

Förstå utmaningen med EBAs regler för IT outsourcing inom bank och finans

Finansinspektionens ståndpunkt är att de inte ser något principiellt hinder mot att instituten (beställarna) använder sig av molntjänster. Finansinspektionen ställer dock extra krav på att de följer EBA:s riktlinjer för outsourcing innan molntjänstavtal träffas med beställaren. Detta innebär viss problematik för leverans av molntjänster som inte alltid kan garantera revision av underleverantörer och partners. Dessa avvikelser hanteras genom avvägd förhandling parterna emellan.

Fördjupning i EBAs och Finansinspektionens outsourcingregler

Sedan 30 september 2019 gäller European Banking Authority's regler om IT outsourcing inom bank och finans av bl.a. IT-tjänster och molnavtal för den svenska marknaden. Alla avtal med externa leverantörer av IT-tjänster måste följa dessa krav, för att bank och finans, samt försäkringsbolaget ska få driva sin verksamhet. Arrangemanget följs upp av Finansinspektionen på regelbunden basis, som utfärdar beslut om byte av leverantör eller böter (upp till 10% av omsättningen) om det konstateras brister.

I korthet ställs det krav på:

  • genomförd riskanalys och dokumentation av den outsourcade tjänsten,
  • innehållet i kundavtalet, från revisionsrätt och uppsägningsmöjligheter till upprätthållande av banksekretess,
  • en särskild policy för outsourcing
  • att ställa upp på beställarens due diligence process och svara upp mot beställarens förväntningar

Är er IT-tjänst redo för bank- och finanssektorn?

Se till att dina IT-tjänster för banker och finansinstitut följer Europeiska Bankstyrelsens regler om outsourcing och ta fördel av utvecklade best practices.

Låt oss vara ert konsultstöd

Ta stöd av våra experter att vidareutveckla er organisations processer och avtal så att det blir anpassat för er organisation och resurser. Vi erbjuder stöd till de företag som behöver ta fram något från grunden samt de som vill kvatitetskontrollera befintligt underlag. Låt oss diskutera vilket behov ni har och vilken omfattning av vårt stöd som är relevant för er.

Transparent prissättning

Vi erbjuder fastprisprojekt om vi kan förutse arbetets komplexitet och omfattning. Prisexempel - För en sanity-check av befintligt material inkl. IT-tjänsteavtal med ett Partner möte erbjuder vi fasta avgifter från 15 kSEK (exkl. moms).

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram