Kontakta oss

Samverkansavtal

Ska ni samarbeta med ett annat företag för att dela resurser för att bjuda på offentlig upphandling? Ett samverkansavtal är det smarta första steget i ett framgångsrikt anbud för att vinna en upphandling. Det är kontraktet mellan en potentiell huvudentreprenör och dess underleverantör inom ramen för en viss offentlig eller privat upphandling. Avtalet reglerar samarbetet fram till att ett anbud lämnas in.

Ett samverkansavtal bör vanligtvis innehålla:

 • Parter
 • Bakgrund
 • Fastställande av huvudentreprenörens och underleverantörens roller
 • Huvudentreprenörens ansvar
 • Underleverantörens ansvar
 • Om samarbetet ska vara exklusivt eller icke-exklusivt
 • Oberoende relation
 • Kostnader
 • Sekretessåtagande
 • Licenser
 • Rättigheter till nya innovationer
 • Uppsägning
 • Publicitet
 • Tillämplig lag

Låt oss hjälpa dig med hur du upprättar ett samverkansavtal anpassat för er situation.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram