Kontakta oss

Regulatoriska krav vid outsourcing av IT

De flesta organisationer behöver beakta och förhålla sig till diverse obligatoriska krav när man outsourcar en IT-tjänst. Dessa typiska krav gäller olika aspekter av IT-säkerhet, personlig integritet och dataskydd och arbetsrättsliga överväganden. Organisationer som är verksamma inom reglerade sektorer, såsom hälsa, Fintech och bank, konsument, utbildning eller offentlig sektor, omfattas av ytterligare krav.

Vi hjälper våra kunder att leda en smidig och effektiv outsourcingprocess som börjar med vår juridiska analys och kartläggning av de relevanta regulatoriska krav man har att överväga. Vi sammanställer en checklista och gör en riskbedömning av nödvändigheten hos relevanta krav för kundens outsourcingteam att överväga i sina närmande av potentiella leverantörer.

Våra skickliga jurister inom IT och dataskydd hjälper till med analys och argumentation vid utförandet av nödvändiga riskbedömningar (konsekvensbedömningar och riskbedömningar/Schrems II-råd). Vi kan också bistå i diskussioner med tillsynsmyndigheter som Integritetsskyddsmyndigheten under en samrådsprocess eller Finansinspektionen, beroende på vad situationen kräver.

Vi erbjuder våra tjänster som en kombination av fasta och volymbaserade priser beroende på dina behov och preferenser.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram