Kontakta oss

Avtalsförhandling för outsourcing

Tillåt oss diskutera hur vi kan planera din förhandling för att optimera din position och öka sannolikheten för att du vinner en offentlig upphandlingsprocess. Vi kan hjälpa dig genom hela processen, från att planera förhandlingen, strategisera, upprätta den inledande fasen, genom att engagera oss direkt eller vid din sida med den andra parten i den utsträckning som är möjlig i upphandlingsprocessen och arbeta fram nödvändiga avtal.

Vi är skickliga på olika IT-affärsmodeller och leveransmodeller – från IT-utveckling till IaaS – PaaS – SaaS till privata molnlösningar, lokala, offentliga molntjänster, serverlösa och hybridmolnkonfigurationer. Våra jurister är skickliga på att representera olika IT-outsourcingleverantörer och leverantörer av Cloud Computing-tjänster och kan bistå med såväl kreativa som praktiska råd.

Vår affärsmodell är anpassad för just dina behov – från förskottsbetalning med sänkta förhandlingspriser till prisuppskattningar eller fasta avgifter för mer definierade uppdrag.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram