Kontakta oss

Efterlevnad av EU:s AI-förordning

EU:s AI-förordning

EU:s AI-förordning är den första omfattande regleringen av AI i världen med en betydande inverkan på all användning av AI. Det förväntas bli lag tidigast 2025.

EU:s AI-förordning är tillämplig på användare och leverantörer av AI-system som är verksamma på EU-marknaden. Organisationer som utvecklar AI-system måste följa EU:s AI-förordning eller dra sig ur den Europeiska marknaden helt.

AI-system klassificeras i fyra kategorier beroende på den upplevda risken: 1) Oacceptabla risksystem är förbjudna, 2) högrisksystem omfattas av krav på spårbarhet, transparens och robusthet, medan 3) lågrisksystem kräver transparens från leverantören och 4) minimirisksystem inte har särskilda krav.

Våra AI-efterlevnadstjänster

Kontakta våra experter för att säkerställa att dina AI- eller maskininlärningslösningar uppfyller kraven:

  • ta reda på i vilken utsträckning EU:s AI-lag är tillämplig på ditt AI-system
  • utföra den obligatoriska riskbedömningen av ditt AI-system
  • anpassa ditt system till lämpliga krav - kategori 1 till 4.
  • utveckla transparensramverket för att informera användarna om logiken bakom AI-lösningen

Vi kan hjälpa dig genom hela processen – från att utbilda nyckelpersonerna i EU AI förordning, utvärdera användningsfall, genomföra analyser till att förhandla fram relevanta avtal med köparen eller leverantören.

Vår erfarenhet av artificiell intelligens juridik

Vårt team av jurister har framgångsrikt tillhandahållit lösningar över hela spektrumet av AI-regleringar. Vår erfarenhet omfattar:

  • Agerar för en global forsknings- och innovationsorganisation för att utveckla pålitliga AI-lösningar och kommersialisera produkter
  • Rådgivning till en SaaS-leverantör för att utveckla kompatibla AI-lösningar inbäddade i en molntjänst, samt utveckla kundriktade SaaS-avtal och olika villkor och policyer och agera för SaaS-leverantören i förhandlingar med kunder i både privat och offentlig sektor.
  • Agerar för en SaaS-leverantör för att implementera AI-bots i sin kundsupporttjänst, inklusive att utföra riskbedömningar och kundinriktade avtal och förhandlingar.
  • Vi har också erfarenhet från GDPR-området av att hantera tillsynsmyndigheten i förankring av konsekvensbedömningar avseende dataskydd, både som en proaktiv åtgärd (förhandssamråd) och som en del av en verkställighetsåtgärd som initierats av tillsynsmyndigheten.

Vi erbjuder våra tjänster som en kombination av fasta och volymbaserade priser beroende på dina behov och preferenser.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram