Kontakta oss

Support för leverantörer av Mjukvara-som-tjänst (Software-as-a-Service, "SaaS")

Vi har lång erfarenhet av att ge råd till molntjänstleverantörer i en rad branscher när det gäller att ta fram en optimal SaaS-affärsmodell och juridisk struktur därefter. Kunder vänder sig till oss, tidigt i sin affärsutvecklingsfas, och ber om råd kring lagligheten i infrastrukturuppsättningen och frågor om dataskydd.

Relationerna med våra SaaS-leverantörer är långsiktiga. Våra experter och högt kvalificerade tech-jurister är väl lämpade för att vägleda dig genom de vanligt förekommande juridiska frågorna samt att ge dig proaktiv rådgivning för långsiktigt värdeskapande.

Våra SaaS-leverantörskunder innefattar allt från nystartade företag, små och medelstora företag till internationellt noterade företag, som spänner över B2B-sektorerna infrastruktur och molntjänster, anläggningshantering, hälso- och sjukvård, konsulttjänster, IT-säkerhet, detaljhandel och B2C-sektorer för konstruktion, heminredning, mode och e-handel.

Som din juridiska partner ger vi dig löpande stöd i produktutveckling, dataskydd och frågor kring regelefterlevnad, förhandling med kunder, upphandling av it-system och utvärdering av underleverantörer samt vid utbildning av nyckelpersonal kring väsentliga rättsliga processer och avtal. Vi kommer också att företräda din organisation inför de tillsynsmyndigheterna som är av relevans för ditt företag (t.ex. Integritetsskyddsmyndigheten eller Finansinspektionen).

Vi erbjuder våra tjänster som en kombination av fasta och volymbaserade priser beroende på dina behov och preferenser.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram