Kontakta oss

Användarvillkor / Terms of Service Agreement (TOS)

Du kan utveckla användarvillkor som låter din programvaruverksamhet växa med hjälp av vår erfarna och kreativa juridiska rådgivning. Vanligtvis inkluderar detta förbättringar som SaaS-leverantörer kan göra i sina befintliga villkor, att infoga en balanserad mekanism som stöder deras datadrivna affärsmodell, tillräcklig flexibilitet för att möjliggöra kontinuerlig programvaruutveckling och ändring av tjänstens funktionalitet - samtidigt som kundens intresse för att köpa tjänsten balanseras.

Användarvillkor (TOS) är ett avtal som reglerar användningen av programvara, webbaserade tjänster och produkter. Användarvillkor liknar End-user-license-agreements (EULAs), men användarvillkor används vanligtvis för att tillhandahålla IT-tjänster till företagsanvändare.

Viktiga affärsfrågor att tänka på i TOS:

  • Garantier kring tjänstens funktionalitet - vilken funktionalitet är "stabil" och kommer att förbli oförändrad över tid?
  • Garantier kring ägande till immaterialrättigheter - kontroll över koden, proprietär kod, tredjepartskod och / eller öppen källkod?
  • Villkorsändringar - var ska man dra gränsen för hur tjänsteerbjudandet kan utvecklas över tid?
  • Uppdateringar av tjänsten
  • Ansvarsutkrävande och ansvarsbegränsning - balansen mellan tjänstens prisnivå och nivån på ansvarsskyldigheten som erbjuds av SaaS-leverantören.
  • Hantering av likviditet - betalningsvillkor, när ska serviceavgifter och andra avgifter betalas?

Prisexempelprojekt – Systemleverantörer anlitar oss för att utveckla sina användarvillkor för ett standarderbjudande för Business-to-Business (B2B) med icke-känsliga uppgifter eller till icke-reglerad marknad, med två versioner av dokumenten kan vi erbjuda prisuppskattningar för vårt arbete i intervallet 15k – 25k (exklusive moms).

 

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram