Vi gör det snabbt, enkelt och prisvärt för dig att utveckla och skydda företagets teknik och immateriella tillgångar. 

Bygg värde genom kontroll över företagets immateriella tillgångar, även kallat IP. Framgångsrik produkt-, tjänste- och/eller teknikutveckling sker i samklang med marknadsmöjligheter, förståelse av vart utvecklingen är på väg samt insikt och kontroll av företagets egna tillgångar.

Kompetensområden

IP strategi (grund)
En IP-strategi är en central del i ditt företags affärsstrategi. Den anger hur företaget bäst positionerar sig för att vinna fördelar mot bakgrund av det tekniska landskapet, hur konkurrensen ser ut och hur du får det bästa värdet från dina tillgångar. Vi har hjälpt många startups och teknikföretag att utarbeta sin IP-strategi.

En enkel IP-strategi att börja med skulle kunna vara:

 1. Att låsa ut konkurrenter från och höja tröskeln för nästa generation av produkt / tjänst;
 2. Att undvika och designa runt en aggressiv konkurrent eller konkurrensutsatt produkt / tjänstekategori; eller
 3. Att behålla sin marknadsposition genom en sekretessstrategi.

Vänligen kontakta oss för mer information och för att få din offert.

IP strategi (vidareutveckling)
För många teknikbaserade företag, är IP-strategin densamma som affärsstrategin. Att ha en egen IP-strategi kommer att hjälpa ditt företag att ta bra beslut inom områden som:

 1. Vilken typ av IP-skydd ska du söka och vart (och även när) du ska ansöka om skydd.
 2. Hur man bör hanterar risken för eventuella tvister från dina konkurrenter.
 3. Vilka befintliga företagspolicier du bör ändra för att stödja ditt företag (och din IP).
 4. Hur du skyddar ditt företag från grunden.

Vi har hjälpt framgångsrika företag för att öka värdet av bolaget genom att:

 1. Utvärdera teknikplattform - nuläge och med hänsyn till företagets vision.
 2. Utvärdera den totala IP strategin - nuläge och med hänsyn till företagets vision.
 3. Utveckla en handlingsplan för att ta itu med viktiga frågor mot bakgrund till vår utvärdering.
 4. Ta fram kravspecifikationer för företaget hur man uppnår sin strategi och skapar strategiskt värde.

Marknadsföring på Internet & Growth Hackning
En central del för olika e-handelsföretag är att bygga en stabil  och snabbt växande kundbas. Ett vanligt sätt att göra detta är att skapa en attraktiv webbplats, mobil webbplats, företagskonto i populära sociala medier, online kundtjänst i tillägg till eventuell fysisk butik. Med dessa medier skapas genom målgruppsanalys attraktiva kunderbjudanden så att kunden lockas att lämna från sig sina kontaktuppgifter så att företaget kan utveckla kundens köpmognad (lead nurturing) fram till ett köp.

De företag som lyckas bra med att växa sin kundbas snabbt använder idag ofta någon form av digital marknadsföringsstrategi, "growth hacking". Genom growth hacking använder företag kreativitet, analytiskt tänkande och analys över sociala interaktioner för att sälja produkter och få exponering och involverar sökordsoptimering (SEO), webbplatsanalys, länkning, innehålls marknadsföring (content marketing) och A/B tester.

Följande juridiska frågor kan bli aktuella:

 1. Hantering av insamling, bearbetning, lagring och delning av personuppgifter
 2. Direktmarknadsföring, e-postmarknadsföring, vad är tillåtet så att inte kommunikation blir spam?
 3. Marknadsföring i sociala medier, vad påstås om produkten och när blir reklam avtalsinnehåll?
 4. Länkning till tredjeparts webbplatser, risken för varumärkesintrång, best practice?
 5. Retweetning, Citering och återbruk av annans innehåll, infografik, bilder och blogginlägg - vad gäller?

Innan du ansöker om varumärkesskydd
Innan du ansöker om varumärkesskydd  är det klokt att göra en juridisk förundersökning om det finns lagliga möjligheter för dig att få skydd för ditt namn så att du inte förlorar tid eller pengar.

En sådan juridisk förundersökning är en undersökning fakta och myndighetsregister för att avgöra om ditt namn eller logotyp är förväxlingsbart med annans befintliga varumärke, företagsnamn, eller saknar tillräcklig särskiljning för att vara en bra symbol för ditt företag.

Skydda ditt varumärke
Vi gör det snabbt, enkelt och prisvärt för att skydda ditt varumärke.

Ett varumärke är en symbol, ord, eller ord som har lagligen registrerade eller fastställts av användning som representerar ett företag eller en produkt med svenska Patent- och registreringsverket ("PRV"). Genom att ha en advokat för att registrera ett varumärke för dig med PRV, du skapa dina rättigheter till namnet och blockerar all obehörig användning av en tredje part.

För att kunna registrera ett varumärke hos PRV, måste vi:

 1. Genomföra en förundersökning för liknande varumärken, varor eller tjänster.
 2. Bestämma märkets format - ordmärket, figurmärket (logotyp), ljudmärke, tredimensionella varumärken.
 3. Bestämma varor och tjänster industrin för ditt varumärke.
 4. Bestämma beskrivning av varor och tjänster industrin för ditt varumärke.
 5. Fyll i online-varumärkesansökan.

Vi erbjuder även hjälp i tvister om din rätt till ditt varumärke ifrågasätts.

Vänligen kontakta oss för mer information och för att få din offert.

Prisförslag

Validering av IPR Strategi (grund)
Validering av IPR strategi     =     ca 20 000 SEK (exkl. moms). Med "enkel" avses här t.ex. en begränsad undersökning och analys där materialet sammanställs av kunden och intervju med VD/CTO sker per mail och besvarande av en checklista.

Detta ingår:

 1. Bestämmande av uppdrag samt överlämnande av information
 2. Granskning av affärsplan
 3. Sökning i offentliga register (varumärken, domäner, firmanamn)
 4. Övergripande intervju med VD/CTO per email
 5. Upprättande av 2 sidig rapport
 6. Idédiskussion per telefon.

Validering av IPR strategi (vidareutveckling)
Validering av IPR strategi     =     från 50 000 SEK (exkl. moms). Med "avancerad" avses här t.ex. en utvidgad undersökning och analys där materialet förbereds av kunden, sammanställs av Sharp Cookie Advisors och intervju med VD, CTO, CFO, marknadschef och bolagsjurist (om aktuellt) sker genom anordnade av workshops samt per mail.

Detta ingår:

 1. Bestämmande av uppdrag samt överlämnande av information
 2. Granskning av affärsplan
 3. Sökning i offentliga register (varumärken, domäner, firmanamn)
 4. Workshops och intervjuer med nyckelpersoner hos kunden
 5. Upprättande av 10 sidig rapport med bilagor
 6. Idédiskussion per mail/telefon eller möte
 7. Upprättande av handlingsplan tillsammans med kund för att stärka kundföretagets position och kontroll över dess IPR.

Förundersökning inför varumärkesansökning
 Förundersökning av ett namn     =     ca 10 000 SEK (exkl. moms). Med "förundersökning" avses här en undersökning om det finns lagliga möjligheter för dig att få skydd för ditt namn så att inte ditt namn är förväxlingsbart med annans namn, eller saknar särskiljningsförmåga.

Detta ingår:

 1. Bestämmande av uppdrag samt överlämnande av information
 2. Granskning av material och sökning i databaser
 3. Upprättande av korta kommentarer
 4. Diskussion.

Ansökan om varumärkesskydd
Ansökan om varumärkesskydd     =     PRV administrativa avgifter från 1 800 SEK  (exkl. moms)För en varumärkesansökan inom Sverige uppgår Patent och Registreringsverkets ("PRV") administrativa avgifter från 1 800 SEK om skydd sökes för ett namn i ett användningsområde. Till detta kommer även kostnader för vårt bistånd, vilket är svårt att uppskatta eftersom nivån av juridisk hjälp ofta varierar beroende på hur stor konkurrens det är på marknaden om just ditt namn.

Vår process ser ut:

 1. Bestämmande av uppdrag samt överlämnande av information om namn, användningsområde(n), etc.
 2. Granskning av material och upprättande av ansökningshandlingar
 3. Upprättande av utkast för kundens godkännande
 4. Inlämning till PRV.

Det går inte på förhand att veta hur PRV ställer sig till din ansökan, och om de skulle begära förtydliganden etc. kan vi lämna kompletterande prisförslag.

Skräddarsydd rådgivning
För de frågor och projekt som det är svårt att i förväg ha en uppfattning om omfattning, komplexitet och resursbehov lämnar vi ett förslag baserad på vår timtaxa.

Starta med gratis juridisk rådgivning
RING 08 - 12 44 33 50