Kontakta oss

Patent

Att patentera din innovation är ett av de huvudsakliga sätten att framgångsrikt kommersialisera din unika uppfinning. Att uppnå patentskydd på lämpliga marknader säkerställer ett högt värde för din uppfinning och utgör ett betydande inträdeshinder för dina konkurrenter.

Våra immaterialrättsexperter kan hjälpa dig med att säkra dina rättigheter, samarbeten och strategi från de tidiga stadierna till och med marknadsintroduktion och marknadshantering.

  • Nyhetsanalys*
  • Licensstrategi
  • Patentansökningar och rättstvister*

*Vi arbetar med vårt nätverk av internationella konsulter för att tillhandahålla konkurrenskraftiga priser och tjänster

När du kontaktar oss är det av intresse att känna till grunderna i din uppfinning, avsedda användningsområden, antal länder du tänker söka skydd i och din strategi (kommer du att kommersialisera uppfinningen själv, med partners eller sälja uppfinningen eller ditt företag när du har patent ansökningen?).

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram