Kontakta oss

Patent

Att patentera din innovation är ett av de viktigaste sätten att framgångsrikt kommersialisera din innovation som är helt unik. Att uppnå patentskydd på lämpliga marknader säkerställer ett högt värde för din innovation och utgör ett betydande inträdeshinder för dina konkurrenter.

Våra immaterialrättsexperter kan hjälpa dig från de tidiga stadierna till och med marknadsintroduktion och marknadshantering med att säkra dina rättigheter, samarbeten och strategi.

  • Analys av aktuellt forskningsläge*
  • Licensstrategi
  • Patentansökningar och rättstvister*

*Vi arbetar med vårt nätverk av internationella konsulter för att tillhandahålla konkurrenskraftiga priser och tjänster

 

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2021 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram