Kontakta oss

Licensavtal för slutanvändare av programvara (End User License Agreement, "EULA")

Du kan be oss om juridisk rådgivning i den tidiga affärsutvecklingsfasen av dina system och tjänster, med påverkan på erbjudandet och tekniska funktioner. På grundval av ett reviderat erbjudande utarbetar vi sedan lämpliga licensavtal för slutanvändare. Vi anlitas också för att granska och uppdatera befintliga EULAs, ofta för att uppfylla branschens best practice eller framväxande regelverk kring teknologi.

Ett licensavtal (EULA) är ett avtal mellan utvecklaren och/eller utgivaren av en programvara och den person eller enhet som använder programmet (slutanvändare). Ett EULA innehåller villkor och begränsningar för hur slutanvändaren kan använda programvaran och begränsar utvecklarens ansvar. EULAs används oftast för mobila applikationer, videospel och applikationer.

Distributionen av ett EULA och dess programvara skiljer sig mellan

  • distribueras med fysiska varor och accepteras när användaren bryter själva förpackningen på varan (s.k. "shrink-wrap"),
  • distribueras med ett formulär eller ett avtal som användaren undertecknar och returnerar till utvecklaren och,
  • distribueras som en del av ett registreringsflöde online där användaren klickar för att godkänna ett EULA.

Prisexempelprojekt – en systemleverantör anlitar oss för att utveckla sitt kund- och partneravtal, EULA-paket och API-licens för ett standarderbjudande från företag till företag (B2B) med icke-känsliga uppgifter, till den icke-reglerade EU-marknaden, med tre iterationer av dokumenten, kan vi erbjuda prisuppskattningar för vårt arbete i intervallet 25k – 50k (exklusive moms).

 

 

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram