Vi erbjuder enkla, snabba och effektiva juridiska tjänster för dina digitala investeringar (internet, mjukvara, digital media, molntjänster och mobilt) - utan att tappa fokus på användarupplevelsen och affären.

Vi har mångårig erfarenhet av att bistå internationella och svenska stora som små företag i digitaliseringen av tjänstesektorn, övergången till SaaS tjänster, skapandet e-handelsplattformar, virala mobila applikationer, mjukvaruverktyg för skolmiljö, molntjänster, big data analys och att bygga en bra webbplats.

Behöver du som leverantör ta fram ett SaaS avtal, eller förbereder du som inköpare ett. inköp av SaaS tjänster? - vi har gedigen erfarenhet av att hjälpa båda sidor och har därför praktisk kunskap om hur ett upplägg fungerar bra.

Flertalet webbplatser idag saknar tillräckliga användarvillkor och personuppgifts och sekretesspolicy, vilket gör att dessa webbplatser exponeras i onödan för kostsamma rättsprocesser. Att sakna korrekta villkor kan även innebära att du inte tillåts verka i branscher som finansiering (fintech), juridiska verktyg (legaltech), eller molntjänster (cloud-as-a-service), skolmiljö (edtech) eller får kortinlösenavtal med din bank.

Vi gillar och förstår användarupplevelse online, sökmotoroptimering och konvertering av besöksströmmar och hjälper dig gärna med att hantera risker och optimera affären.

Kompetensområden

Digitalisering
Med begreppet "digitalisering" avses främst samhällelig digitalisering, det vill säga (ökad) användning av it i bred bemärkelse i samhället som leder till ökad innovationskraft och spridning av mjukvarubaserade produkter och tjänster. Digitaliseringen kan sägas leda till att företag blir ännu mer fokuserade på kommunikation som user activation, customer success, pr, reklam, erbjuda attraktiva webbplatser med e-handel med mera.

Vi har erfarenhet av att hjälpa stora och små företag inom följande branscher:

 1. Business Intelligence: tillvaratagande av kunddata för optimering av kundupplevelse, kunderbjudande inom retail m.m.
 2. SaaS tjänster (software as a service), prenumerationstjänster av mjukvara
 3. Marknadsföring på internet & Growth Hackning
 4. Edtech: mjukvaruprogramstöd, applikationer i skolmiljö, pedagogiska verktyg
 5. Digitala marknadsplatser: allt fler affärsmodeller stöps om genom att tillhandahållande av varu- och tjänsteerbjudanden baseras på användning av smartphones
 6. Mobila applikationer: tredjepartsapplikationer till sociala medier
 7. Wearables: accessoarer intimt sammankopplade till smarta telefoner, gränsdragning mot medicinsk teknisk produkt
 8. Streaming: rättighetsklarering för content, hur sprida vidare
 9. Privacy Shield (fd. Safe Harbour) för reglering av överföring av personuppgifter mellan EU/EEA och USA.

Vi kan hjälpa till med hantera growth hacking, marknadsföring och analys i sociala medier, upprättande av användarvillkor och personuppgiftspolicier, leveransavtal, kundavtal, licensavtal som stöttar er affär.

E-handel, E-tailing
Elektronisk handel, vanligen kallad e-handel, använder en kombination av Internet-teknik, mobil handel, elektroniska penningöverföringar, escrowingtjänster, elektroniskt datautbyte, supply chain management, lagerstyrningssystem, internetmarknadsföring, system för datainsamling och många andra tekniker och innovativa affärssystem. E-handeln förväntas omsätta över 50 miljarder kronor 2015 enligt e-barometern för Q1 2015 som PostNord ger ut i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

En annan form av e-handel är s.k. e-taling, "virtuella skyltfönster " där produkter listas till försäljning i katalogformat på en webbplats, som t.ex. Amazon. Här äger inte alltid företaget bakom skyltfönstret alla varor, utan förmedlar varor till kunder allteftersom de beställs. 

Ytterligare variationer är prenumerationswebbplatser ("subscription sites"), mobil applikationsförsäljning, elektroniska bokinköp, online-auktioner, samt upphandling av olika tjänster via webben.

Aktuella juridiska frågor:

 1. Marknadsföring på internet
 2. Marknadsföring mot barn (under 13 år)
 3. E-postlistor vs spam
 4. Hantering av betalningstjänster
 5. Upphovsrätt och varumärkesrätt till originalinnehåll samt "look and feel" (dress up) av webbplats
 6. Hantering av personuppgifter
 7. Domänfrågor
 8. Leverantörsavtal, maximera din affär, minimera dina risker genom ett bra samarbete
 9. Elektroniska signaturer, förenklar tid till avslut och innebär en ökad trygghet för konsumenten
 10. Momslagstiftning
 11. Internationell lagstiftning, inom och utom EU
 12. och mer

Användardata / Personuppgifter
För att ditt företag ska ha laglig rätt att samla in, hantera och lagra din personals, kunders, samarbetspartners uppgifter som kan vara personligt identifierbara (personuppgifter) krävs att företaget arbetar i enlighet med gällande lagar, bl.a. personuppgiftslagen (PUL). Beroende på vilket syfte ditt företag har med insamlingen och bearbetningen av dessa uppgifter kan en serie av avtal och policier bli aktuella att skapa och hålla uppdaterade för ditt företag.

Hantering av personuppgifter är ett område som är centralt för många företag som fokuserar på analys av kundbeteende och optimering av egna produkter och processer - inte minst via företagets webbplats, mjukvarusystem, och mobila applikationer. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för personuppgifter och integritet eftersom den svenska tillsynsmyndigheten Datainspektionen och både den svenska och europeiska lagstiftaren är mycket aktiva och uppdaterar lagar och regler löpande.

SaaS tjänst (Software as a Service)
SaaS (”software as a service”) är en ny affärsmodell för mjukvara som växt i popularitet de senaste åren, inte minst med hjälp av de kraftigt minskade kostnaderna för datalagring i molnet.

Vi jobbar med startups så väl som globala IT-bolag att hjälpa dem att använda SaaS och prenumerationstjänster på optimalt vis. 

Fråga oss om:

 1. SaaS villkor (”software as a service”, mjukvara som tjänst)
 2. Genomgång av er molntjänstleverantörs villkor och tjänst
 3. Analys och upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal för användning i molntjänst och SaaS
 4. Stöd i avtalsförhandling vid inköp av SaaS tjänst
 5. Strategi för att maximera era intäktsströmmar som översätts i optimal betalningsmodell och premunerationsupplägg
 6. Säkerhetsfrågor i fall er SaaS tjänst körs via webbläsare, gränsdragning mot virus, malware, trojaner etc.
 7. Dataöverföringar inom EU/EEA, inom koncern och mellan samarbetspartners
 8. Exportkontrollregler vid överföring av data mellan USA och EU/EEA
 9. Privacy Shield (fd. Safe Harbour) för reglering av överföring av personuppgifter mellan EU/EEA och USA.

Se även vårt blogg inlägg som vi publicerat om SaaS tjänster här.

Kontakta oss för dina frågor och för att få en offert.

Ny Dataskyddsförordning
Uppfyll kraven & undvik höga böter. Dataskyddsförordningen från EU är tvingande. Vilka följder för din verksamhet?

I slutet av 2015 kom parterna inom EU överens om innehållet i EU:s nya dataskyddsförordning som kommer få stora konsekvenser för företag som verkar inom EU. Förutom att nyheter introduceras, regelverket skärps kommer nu de som inte sköter sig att straffas hårt, med böter upp till 4 procent av den globala omsättningen.

Läs mer om Dataskyddsförordningen i vårt blogginlägg här.

Förbered er inför införandet av dataskyddsförordningen:

 1. Dataskyddsgenomgång. Som ett första steg tar vi gärna ett möte med er där vi ställer ett par frågor om hur ni idag hanterar personuppgifter och dataskydd. Vi återkommer därefter med vår rapport med förslag till prioriteringar och åtgärder.
 2. Personuppgiftsbiträdesavtal.
 3. Integritetspolicy.
 4. Säkerhetspolicy.
 5. Rutiner för lagring och gallring av personuppgifter.

Läs mer om vår juridiska experts guide i 5 steg till att förbereda er organisation för den nya Dataskyddsförordningen, se här.

Ta kontakt med oss på Sharp Cookie Advisors redan nu och få hjälp med analys, strategi och plan för att stärka ert dataskydd.

Läs mer här 

Dataskyddsombud
Vi tar uppdrag som personuppgiftsombud för företag som hanterar personuppgifter och upprättar processer tillsammans med företaget så att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor som påpekar fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig. Vi arbetar enligt PUL och fullgör företagens skyldigheter gentemot tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Intresserad? Vänligen kontakta vår grundare Sofia Gunnarsson för mer information och offert.

Marknadsföring på internet & Growth Hackning
En central del för olika e-handelsföretag är att bygga en stabil  och snabbt växande kundbas. Ett vanligt sätt att göra detta är att skapa en attraktiv webbplats, mobil webbplats, företagskonto i populära sociala medier, online kundtjänst i tillägg till eventuell fysisk butik. Med dessa medier skapas genom målgruppsanalys attraktiva kunderbjudanden så att kunden lockas att lämna från sig sina kontaktuppgifter så att företaget kan utveckla kundens köpmognad (lead nurturing) fram till ett köp.

De företag som lyckas bra med att växa sin kundbas snabbt använder idag ofta någon form av digital marknadsföringsstrategi, "growth hacking" kombinerat med innehållsmarknadsföring (content marketing). Genom growth hacking använder företag kreativitet, analytiskt tänkande och analys över sociala interaktioner för att sälja produkter och få exponering och involverar sökordsoptimering (SEO), webbplatsanalys, länkning, innehållsmarknadsföring (content marketing) och A/B tester.

Följande juridiska frågor kan bli aktuella:

 1. Hantering av insamling, bearbetning, lagring och delning av personuppgifter, hur få till bästa balansen?
 2. Direktmarknadsföring, e-postmarknadsföring, vad är tillåtet så att inte kommunikation blir spam?
 3. Marknadsföring i sociala medier, bilder och varumärken i reklam, vad påstås om produkten och när blir reklam avtalsinnehåll?
 4. Länkning till tredjeparts webbplatser, risken för varumärkesintrång, best practice?
 5. Retweetning, citering och återbruk av annans innehåll, infografik, bilder och blogginlägg - vad gäller?

Hantera domäner .se, .nu
Vi kan hjälpa dig med:

 1. Bistånd vid registrering, överlåtelse av domän bl.a. vid IIS för .se och .nu
 2. Biträde inför IIS (.se och .nu) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) om om du vill göra gällande bättre rätt till en registrerad domän

Starta med gratis juridisk rådgivning
RING 08 - 12 44 33 50

Prisförslag

Onlinetjänst: Enkel webbplats/blogg
ca 5 000 SEK (exkl. moms) Enkel webbplats/blogg (du tar inte betalningar på webbplatsen).

Notera att priset gäller för skapande av första utkastet av dokument och önskas ytterligare justeringar, eller frågor kring om den tilltänkta affärsidén är ok enligt lag - kan vi lämna en kompletterande prisuppgift. 

Detta ingår:

 1. Du får en checklista av oss med frågor om funktionalitet m.m. 
 2. Användarvillkor 
 3. Personuppgiftspolicy
 4. Svensk eller engelsk språkversion
 5. Forum
 6. Upphovsrättsskydd
 7. Varumärkesskydd
 8. Onlinesupport
 9. Leverans inom 10-14 arbetsdagar
 10. Uppföljning efter ca 3 månader

Onlinetjänst: E-handelsplattform
ca 10 000 SEK (exkl. moms) E-handelsplattform (E-commerce) (om du säljer och accepterar betalningar).

Notera att priset gäller för skapande av första utkastet av dokument och önskas ytterligare justeringar, eller frågor kring om den tilltänkta affärsidén är ok enligt lag - kan vi lämna en kompletterande prisuppgift. 

Detta ingår:

 1. Du får en checklista av oss med frågor om funktionalitet m.m. 
 2. Användarvillkor 
 3. Personuppgiftspolicy
 4. Svensk eller engelsk språkversion
 5. Forum
 6. Upphovsrättsskydd
 7. Varumärkesskydd
 8. Onlinesupport
 9. Leverans inom 10-14 arbetsdagar
 10. Uppföljning efter ca 3 månader

Onlinetjänst: Marknadsplats
ca 10 000 SEK (exkl. moms). Marknadsplats (webbplatser liknande eBay, Tradera, Blocket som agerar som en platform för peer-to-peer transaktioner).

Notera att priset gäller för skapande av första utkastet av dokument och önskas ytterligare justeringar, eller frågor kring om den tilltänkta affärsidén är ok enligt lag - kan vi lämna en kompletterande prisuppgift. 

Detta ingår:

 1. Du får en checklista av oss med frågor om funktionalitet m.m. 
 2. Användarvillkor 
 3. Personuppgiftspolicy
 4. Svensk eller engelsk språkversion
 5. Forum
 6. Upphovsrättsskydd
 7. Varumärkesskydd
 8. Onlinesupport
 9. Leverans inom 10-14 arbetsdagar
 10. Uppföljning efter ca 3 månader

Onlinetjänst: Appar och tredjeparts programvara integrerad i appar
ca 10 000 SEK (exkl. moms). Appar, applikationer (om din verksamhet baseras på mobil, applikationer, spel etc.).

Notera att priset gäller för skapande av första utkastet av dokument och önskas ytterligare justeringar, eller frågor kring om den tilltänkta affärsidén är ok enligt lag - kan vi lämna en kompletterande prisuppgift. 

Detta ingår:

 1. Du får en checklista av oss med frågor om funktionalitet m.m. 
 2. Användarvillkor 
 3. Personuppgiftspolicy
 4. Svensk eller engelsk språkversion
 5. Forum
 6. Upphovsrättsskydd
 7. Varumärkesskydd
 8. Onlinesupport
 9. Leverans inom 10-14 arbetsdagar
 10. Uppföljning efter ca 3 månader

Onlinetjänst: Tiilval - snabbare leveranstid
Om du önskar få vår rådgivning snabbare än 10-14 arbetsdagar, tar vi betalt en extra avgift om 5 000 SEK (exkl. moms) eftersom vi får prioritera ert uppdrag inom befintlig arbetsbelastning.

Konsultavtal, avtal med programmerare etc.
ca 2 000 SEK (exkl. moms). Detta avtal är ett bra tillval om du driver IT-företag och sysslar med programvaruutveckling för att försäkra dig om rättigheterna.

Notera att priset gäller för skapande av första utkastet av dokument och önskas ytterligare justeringar, eller frågor kring om det tilltänkta upplägget är ok enligt lag - kan vi lämna en kompletterande prisuppgift. 

Detta ingår:

 1. Konsultavtal
 2. Svensk eller engelsk språkversion
 3. Onlinesupport
 4. Leverans inom 7 arbetsdagar
 5. Uppföljning efter ca 3 månader

Sekretessavtal, NDA, CDA
ca 2 000 SEK (exkl. moms). Detta avtal är ett viktigt tillval om du driver IT-företag och sysslar med programvaruutveckling för att försäkra dig att ingen känslig information om ditt företag och produkter kommer ut.

Notera att priset gäller för skapande av första utkastet av dokument och önskas ytterligare justeringar, eller frågor kring om det tilltänkta upplägget är ok enligt lag - kan vi lämna en kompletterande prisuppgift. 

Detta ingår:

 1. Sekretessavtal, mot företag eller privatperson, vite
 2. Svensk eller engelsk språkversion
 3. Onlinesupport
 4. Leverans inom 7 arbetsdagar
 5. Uppföljning efter ca 3 månader

Biträde inför AFT för tvist om domäner .se, .nu
 från 5 000 SEK (exkl. moms) i ansökningsavgift vid IIS samt våra kostnader.

Detta ingår:

 1. Bestämmande av uppdrag och överlämnande information om ärendet
 2. Granskning av material och upprättande av en AFT-ansökan för kundens godkännande
 3. Inlämning till IIS
 4. Granskning av innehavarens skrift och upprättande av svar
 5. Hjälp med att tolka tvistelösarnas beslut.

Skräddarsydd rådgivning
För de frågor och projekt som det är svårt att i förväg ha en uppfattning om omfattning, komplexitet och resursbehov lämnar vi ett förslag baserad på vår timtaxa.