Kontakta oss

Molntjänstmodeller

Kunder vänder sig till oss för att granska eller förhandla om molntjänster som erbjuds i olika former och affärsmodeller. Vi har erfarenhet av att förhandla fram villkor både för de globala IT-leverantörerna och för nordiska molntjänstleverantörer av såväl midsize- till startup-karaktär.

Molntjänstavtal finns i en mängd olika former och variationer, till exempel baserat på följande inställningar:

 • SaaS (Software-as-a-Service) – en komplett programvarulösning som levereras via molnet (utan att behöva köra en server lokalt, vara värd för serversidan eller på annat sätt hantera serverkomponenterna för programvaran).
 • PaaS (Platform-as-a-Service) – en komplett miljö för utveckling och distribution i molnet av både infrastruktur och mellanprogram (t.ex. databashantering, utvecklingsverktyg och business intelligence) för utveckling och drift av programvara och applikationer
 • IaaS (Infrastructure-as-a-Service) – infrastruktur (t.ex. server, lagring och nätverk) tillgänglig för kunden att köra operativsystem och programvara på
 • Serverlös databehandling – backend-tjänster och komponenter (t.ex. containers och databaser) för enkel skalbarhet och som kan användas flexibelt utifrån behov (utan att manuellt hantera eller tilldela tjänster till en viss server).

Juridiska frågor om molntjänster:

 • Sekretess och säkerhet för data och system (utmanande i en offentlig molnuppsättning)
 • Problem med åtkomst för tredje part
 • Dataskydd, konsekvensbedömningar t.ex. begränsningar vid användning av molntjänstleverantörer utanför EU.
 • Molntjänstleverantörens användning av bl.a. kund- och systemdata.
 • Vilken lag ska gälla för avtalet?
 • Garantier
 • Inlåsningseffekter
 • Dolda kostnader?

Vi erbjuder våra tjänster baserat på våra timpriser och är öppna för att erbjuda volymbaserad prissättning eller förhandsbetalning för längre uppdrag beroende på dina behov och preferenser. Om du är intresserad av att börja arbeta med oss för att granska ett enda kontrakt kan vi ofta erbjuda fastprisprojekt om vi kan förutse arbetets komplexitet och omfattning.

 

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram