Kontakta oss

Plattform-som-en-tjänst-avtal (Platform-as-a-Service, PaaS)

Låt oss hjälpa dig med dina Platform-as-a-Service-avtal. Att vara kunnig i affärsmodeller för moln gör att vi kan komma igång snabbare och ge mer direkt rådgivning som gör det mycket enklare att be om juridisk hjälp.

PaaS bygger vidare på SaaS affärsmodell och är lämplig för leverantörer som erbjuder en komplett plattform för utveckling och distribution av applikationer. Ur ett kundperspektiv är PaaS attraktivt där kunden önskar mer kontroll över applikationer och data och har kompetens och resurser för att hantera dem. PaaS-modeller används ofta för:

  • Utvecklingsram
  • Analys eller Business Intelligence
  • Tjänster som arbetsflödeshantering och säkerhet.

Vi erbjuder våra tjänster baserat på våra timpriser och är öppna för att erbjuda volymbaserad prissättning eller retainers för längre uppdrag beroende på dina behov och preferenser. Om du är intresserad av att börja arbeta med oss för att granska ett enda kontrakt kan vi ofta erbjuda fastprisprojekt om vi kan förutse arbetets komplexitet och omfattning.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram