Kontakta oss

Avtal om servicenivåer (Service Level Agreement, SLA)

Du kommer att ha nytta av ett relevant SLA som är korrekt anpassat för din leverans och för avsedd användning av tjänsten. Vi kan hjälpa dig med just det. Ett SLA är den del av kontraktet som definierar exakt vilka tjänster som tillhandahålls och med vilken standard dessa tjänster ska tillhandahållas. Ofta hör dessa villkor till de mest förhandlade eftersom de utgör ett centralt element för att få en högkvalitativ tjänst med förutsebara risker och avsedd kostnad:

  • Tillgång till tjänsten och undantag.
  • Nyckeldefinitioner och mätvärden för tjänsterna.
  • Svarstider och undantag.
  • Garantier
  • Korrigerande åtgärder, ersättning, tjänstekrediter och uppsägningsrätt

Avtal om servicenivåer finns i en mängd olika former och variationer:

  • Servicenivåer för IT-underhåll
  • Servicenivåer för support och kundtjänst
  • Servicenivåer för IT-drift – Lokalt (förhandlas i stor utsträckning)
  • Servicenivåer för molntjänster – Privat moln (med ett förhandlingsutrymme)
  • Servicenivåer för molntjänster – offentligt moln (ofta standardiserade, icke-förhandlingsbara onlineavtal)

Vi erbjuder fastprisprojekt om vi kan förutse arbetets komplexitet och omfattning. Prisexempel – För en fristående granskning eller förbättring av ett kontrakt erbjuder vi fasta avgifter för vårt arbete i intervallet 10k – 30k (exklusive moms) beroende på utkastens komplexitet och antalet versioner av utkasten.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2023 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram