Vi gör det snabbt, enkelt och prisvärt för dig att få det juridiska stöd ditt företag behöver - vare sig du har ett startup eller mognare företag. Vi lämnar prisförslag till dig under Tjänster för att du ska få en uppfattning om vilka steg olika tjänster innefattar och vilka kostnader som hör till. Notera att de prisförslag vi lämnar här nedan är förslag och att ditt pris bekräftas när vi kommit överens om omständigheter och leveranstid.

Läs mer om hur vi tar betalt och varför vi är så billiga (eller dyra?) under vår FAQ som hittar här

Kompetensområden

Digitala tjänster/produkter
Vi kan hur du tar dina digitala investeringar (internet, mjukvara, digital media, molntjänster och mobila applikationer) till nästa steg utan att låta riskhantering gå utöver förmågan till att växa, ökad konvertering och kundnöjdhet.

Fråga oss om start av företag, digital marknadsföring, growth hacking, sociala medier, e-handel, inklusive avtal, personuppgifter, regelefterlevnad för molntjänster, licenser, upphovsrätt till design och kod, delningsekonomi och ansvar för en elektronisk förmedlingstjänst m.m.

Nyfiken? Vill du/ni veta mer? Läs gärna avsnitten som beskriver vår kompetens av digitalisering, e-commerce och e-tailing, digital marknadsföring här och här.

Avstämning av dina frågor och enklare avtalsförslag
Många av våra kunder är själva mycket erfarna i affärer och där brukar vi hjälpa till genom att:

 1. Kort granska och stämma av ett egenhändigt gjort avtalsutkast.
 2. Finnas tillgängliga per email, webb och telefon gör snabba frågor.
 3. Löpande uppdatera vår FAQ för vanligt återkommande frågor från våra företagskunder i vår blogg, juridiskvägledning.se

Starta bolag
 Vi vill hjälpa dig att spara både tid och pengar att bilda ett affärsområde det mest effektiva sättet möjligt, utifrån dina behov och mål att bilda ett företag.

Låt oss hjälpa dig med att:

 1. Registrera ett nytt bolag vid Bolagsverket
 2. Granska och/eller ta fram förslag till nödvändig dokumentation för att registrera ditt bolag.
 3. Granska och/eller ta fram förslag till aktieägaravtal.

Nödvändiga avtal för ditt företag
En företagare måste tänka på en mängd olika avtal för att driva sitt företag framgångsrikt. Vi har erfarenhet av att hjälpa småföretagare, entreprenörer och stora företag och rådger dig gärna om vilka avtal, dokument och policier som är nödvändiga för ditt företag och den fas där du är idag.

Vi kan hjälpa dig att granska, ta fram utkast och/eller förhandla:

 1. Sekretessavtal (även kallad icke sekretessavtal)
 2. Konsultavtal
 3. Licensiering, partnerskap
 4. Kommersiella avtal (försäljning, leverans, återförsäljare, agent etc.)
 5. Överlåtelse/försäljning av företag
 6. Samarbetsavtal
 7. Letter of Intent
 8. Integritetspolicy / Personuppgiftspolicy, Personuppgiftsbiträdesavtal
 9. Allmänna villkor för webbplats
 10. och mycket mer

IP-strategi (start)

En IP-strategi är ditt företags spelplan. Den berättar hur du bäst positionera dig för att vinna fördelar i ljuset av tekniklandskapet, konkurrensen och hur du får det bästa värdet från dina tillgångar. Vi har hjälpt många startups och teknikföretag att utarbeta sin IP-strategi.

En IP-strategi att börja med skulle kunna vara:

 1. För att låsa ut konkurrenter från och höja trösklarna för nästa generation av produkt / tjänst;
 2. För att undvika och designa runt en aggressiv konkurrent eller trångt produkt / tjänstekategori; eller
 3. För att behålla sin marknadsandelar genom en sekretessstrategi.

Vänligen kontakta oss för mer information och för att få din offert.

Återkommande stöd som bolagsjurist
Många företag har inte sin egen bolagsjurist men ändå behöver löpande stöd av en affärsjurist. Av denna anledning kan vi bistå ditt företag i det dagliga juridiska arbetet och hantera större projekt.

Vi kan hjälpa ditt företag med:

 1. Hantera löpande bolagsrättslig juridik (administration av styrelsearbete m.m)
 2. Ta fram förslag på kontrakt och sköta avtalsförhandlingar
 3. Contract Management - smart hantering av era juridiska ärenden som leder till ökad avkastning på ert juridiska affärsområde
 4. Grundläggande arbetsrätt
 5. Immaterialrättsligt skydd
 6. och mer

Stöd vid inköp av juridiska tjänster
Vi kan hjälpa dig att bli mer framgångsrik vid upphandling juridiska tjänster från tjänsteleverantörer i Sverige och Norden.

Som jurister och tidigare advokater verksamma på den nordiska marknaden, har vi insiderkunskap om hur juridiska leverantörer som advokatbyråer och juristbyråer fungerar, beräknar och utför sina juridiska ärenden. Dra fördel av våra kunskaper!

Vi kan hjälpa dig med att:

 1. Utarbeta en kravspecifikation till de juridiska tjänster som behövs
 2. Förhandla fram förmånliga arvoden med en eller flera juridiska leverantörer
 3. Koordinera och projektleda ditt juridiska projekt i Norden eller via våra internationella kontakter.

Prisförslag

Validering av eget avtalsutkast (enkelt)
Validering av eget utkast till avtal     =     ca 2 000 - 5 000 SEK (exkl. moms) Med "enkelt" avses här t.ex. Letter of Intent ("LOI") eller sekretessavtal ("NDA").

Detta ingår:

 1. Bestämmande av uppdrag samt överlämnande av information från kund
 2. Granskning av material
 3. Upprättande av korta kommentarer med justeringsförslag utefter kundens prioriteringslista
 4. Idédiskussion
 5. Svensk eller engelsk språkversion
 6. Onlinesupport
 7. Leverans enligt överenskommelse
 8. Uppföljning efter ca 3 månader.

Upprättande av Konsultavtal, etc.
 ca 2 000 SEK (exkl. moms). Detta avtal är ett bra tillval om du driver IT-företag och sysslar med programvaruutveckling för att försäkra dig om rättigheterna.

Notera att priset gäller för skapande av första utkastet av dokument och önskas ytterligare justeringar, eller frågor kring om det tilltänkta upplägget är ok enligt lag - kan vi lämna en kompletterande prisuppgift. 

Detta ingår:

 1. Upprättande av förslag till konsultavtal
 2. Svensk eller engelsk språkversion
 3. Onlinesupport
 4. Leverans inom 10-14 arbetsdagar
 5. Uppföljning efter ca 3 månader.

Upprättande av Sekretessavtal, NDA, CDA
 ca 2 000 SEK (exkl. moms). Detta avtal är ett viktigt tillval om du driver företag och sysslar med utveckling och samarbete med andra företag och konsulter för att försäkra dig att ingen känslig information om ditt företag och produkter kommer ut.

Notera att priset gäller för skapande av första utkastet av dokument och önskas ytterligare justeringar, eller frågor kring om det tilltänkta upplägget är ok enligt lag - kan vi lämna en kompletterande prisuppgift. 

Detta ingår:

 1. Upprättande av förslag till sekretessavtal
 2. Med företag eller privatperson
 3. Vitesklausul valfri
 4. Svensk eller engelsk språkversion
 5. Onlinesupport
 6. Leverans inom 10-14 arbetsdagar
 7. Uppföljning efter ca 3 månader.

Validering av eget avtalsutkast (avancerat)
Validering av eget utkast till avtal     =     ca 10 000 - 20 000 SEK (exkl. moms) Med "avancerat" avses här t.ex. kundavtal med bilagor, aktieägaravtal, etc.

Detta ingår:

Bestämmande av uppdrag samt överlämnande av information

 1. Granskning av material från kund
 2. Upprättande av korta kommentarer med justeringsförslag utefter kundens prioriteringslista
 3. Idédiskussion
 4. Svensk eller engelsk språkversion
 5. Onlinesupport
 6. Leverans enligt överenskommelse
 7. Uppföljning efter ca 3 månader.

Validering av personuppgiftspolicy
Validering av personuppgiftsstrategi     =     ca 10 000 SEK (exkl. moms)

För att ditt företag ska ha laglig rätt att samla in, hantera och lagra din personals, kunders, samarbetspartners personuppgifter krävs att företaget arbetar i enlighet med gällande lagar, bl.a. personuppgiftslagen ("PUL"). Beroende på vilket syfte ditt företag har med insamlingen kan en serie av avtal och policier bli aktuella att skapa och hålla uppdaterade.

Hantering av personuppgifter är ett område som är centralt för många företag som fokuserar på analys av kundbeteende och optimering av egna produkter och processer - inte minst via företagets webbplats, mjukvarusystem, och mobila applikationer. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för personuppgifter och integritet eftersom tillsynsmyndigheten Datainspektionen och lagstiftaren är mycket aktiva och uppdaterar lagar och regler löpande.

Detta ingår i vår valideringstjänst:

 1. Bestämmande av uppdrag samt överlämnande av information från kund
 2. Granskning av ev. policyer, användarvillkor, utformning och funktion av webbsida, övergripande affärsidé, personuppgiftsbiträdesavtal
 3. Upprättande av 2 sidig rapport
 4. Svensk eller engelsk språkversion
 5. Idédiskussion
 6. Onlinesupport
 7. Leverans enligt överenskommelse
 8. Uppföljning efter ca 3 månader.

Validering av affärsmodell för startup
Validering av affärsmodell för startup     =     ca 5 000 - 10 000 SEK (exkl. moms)

Det är mycket att tänka på när man skapar sin affärsplan. Det är inte alltid som man som grundare har koll på vilka juridiska konsekvenser och möjligheter som affärsidén för med sig. Många inkubatorer och investerare ställer krav på att prospekt och pitch innehåller resonemang om vilka eventuella juridiska risker som affärsidén ger upphov till. 

Låt oss göra en snabb, enkel och prisvärd avstämning och ge er tips och ett juridiskt resonemang om de juridiska nyckelfrågor som er affärside ger upphov till. Vi är själva entreprenörer och har stor vana av att bedöma strategiska vägskäl och ge tips på hur ni kan utforma er affärsmodell för att optimera er affär.

Detta ingår:

 1. Bestämmande av uppdrag samt överlämnande av pitch
 2. Granskning av pitch material
 3. Upprättande av 2 sidig rapport
 4. Svensk eller engelsk språkversion
 5. Idédiskussion
 6. Onlinesupport
 7. Leverans enligt överenskommelse
 8. Uppföljning efter ca 3 månader.

Skräddarsydd rådgivning
För de frågor och projekt som det är svårt att i förväg ha en uppfattning om omfattning, komplexitet och resursbehov lämnar vi ett förslag baserad på vår timtaxa.

Detta ingår alltid:

 1. Svensk eller engelsk språkversion
 2. Onlinesupport
 3. Leverans enligt överenskommelse
 4. Uppföljning efter ca 3 månader.

Starta med gratis rådgivning och bestäm sedan hur du vill gå vidare.
RING 08-12 44 33 50