Kontakta oss

Tjänster för dataintrång

Var beredd på en personuppgiftsincident innan det händer. Med våra erfarna jurister kan du mitigera de negativa aspekterna som ett dataintrång kan innebära för ditt varumärke och era kunder.

Var beredd på en personuppgiftsincident innan det händer. Med våra erfarna jurister kan du mitigera de negativa aspekterna som ett dataintrång kan innebära för ditt varumärke och era kunder.

Oavsett hur robust informationssäkerhet din organisation har på plats kan du fortfarande råka ut för en säkerhetsincident som involverar personuppgifter. Det kan handla om både obehörig åtkomst, olaglig användning, olagligt utlämnande eller till och med förlust av data. Vårt team av jurist ger proaktiva och praktiska råd längs vägen.

Proaktiv hantering av personuppgiftsincident

Du kan få vårt råd att förbereda dig för en personuppgiftsincident. Vi kan till exempel hjälpa dig att utveckla in relevanta processer och dokumentation för att bedöma om incidenten är av "hög risk". Låt oss hjälpa dig att förbereda din organisation för att upptäcka och hantera ett dataintrång och meddela de berörda individerna och den relevanta tillsynsmyndigheten inom den tidsram på 72 timmar som GDPR kräver.

En del av vårt arbete är att vägleda våra kunder att skapa en organisation kring hantering av dataintrång, dokumenterad i en "Policy för hantering av dataintrång". Vi har erfarenhet av olika organisationsmodeller, NIS-krav och ISMS-modeller i Norden och internationellt.

Kunderna uppskattar våra råd som en del av sin mediestrategi och sätter scenen rätt att kommunicera tydligt och effektivt för att snabbt få tillbaka förtroendet.

Vi kan hjälpa till med:

 • Inrättande av organisationen för hantering av dataintrång
 • Utveckla policyn för dataintrång
 • Checklistor för dataintrång för svarsteamet för dataintrång
 • Juridisk analys av viktiga affärsfrågor
 • Mallar för anmälan till berörda registrerade
 • Mallar för anmälan till tillsynsmyndigheter
 • Utveckla mediestrategi

Aktiv hantering av en personuppgiftsincident

När ett dataintrång har inträffat stödjer vi våra kunder med expertråd under hela processen – genom den inledande identifieringsfasen för att klassificera incidenten och avgöra om det kan leda till en hög risk för de drabbade individerna och för att meddela relevanta intressenter. Vi kan också stödja dig i dialogen med tillsynsmyndigheten och se till att du uppfyller transparenskraven samtidigt som du företräder dina intressen.

Du kan få hjälp av oss med:

 • Juridisk analys och granskning av den misstänkta personuppgiftsincidenten
 • Rekommendationer om önskade åtgärder
 • Stöd för det interna teamet
 • Utarbetande och/eller granskning av dokumentation av överträdelse- och begränsningsarbetet
 • Utarbetande och/eller granskning av anmälningsblanketter till tillsynsmyndigheten
 • Utarbetande och/eller granskning av kommunikationen till de berörda registrerade (e-post, webbplatsmaterial etc.)
 • Granska mediestrategin

Affärsmodell

Vi erbjuder våra tjänster baserat på våra timpriser och är öppna för att tillhandahålla volymbaserad prissättning eller retainers för längre uppdrag beroende på dina behov och preferenser.

Låt oss få kontakt

Inga skyldigheter för den första kontakten, tydliga kostnader, bekräftelse innan fakturering startar och ofta fasta priser.
Copyright © 2015-2022 All rights reserved Sharp Cookie Advisors AB
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram