Dessa villkor har upprättats av Sharp Cookie Advisors AB för information endast och är inte juridisk rådgivning.

Juridisk rådgivning är faktabaserad och lämnas endast till klienter till Sharp Cookie Advisors. Bara för att du har tagit del av dessa villkor uppstår ingen klientrelation mellan dig och Sharp Cookie Advisors. 

Legal Notices – Sharp Cookie Advisors innehåller information avseende användning av denna webbsite, och vår personuppgiftshantering och andra policys. Information som du lämnar till oss via webbsiten regleras av dessa villkor.

Cookie Policy – Sharp Cookie Advisors innehåller information om de cookies vi använder, varför och hur du kan anpassa din användning av cookies.

Allmänna villkor – Sharp Cookie Advisors gäller vid utförande av våra juridiska tjänster till klienter till Sharp Cookie Advisors AB.

Har du frågor om dessa Villkor är du välkommen att kontakta oss